Videreutdanning: AI + Design Thinking

AI + Design Thinking er et unikt tverrfaglig videreutdanningstilbud som fokuserer på anvendelse av designtenkning til å skape verdi med kunstig intelligens.

Om kurset

AI + Design Thinking fokuserer på mulighetene som oppstår som følge av teknologiutvikling, kunstig intelligens og digitalisering i fremtidens tjenester og produkter. Det gjør deg i stand til å benytte designmetodikk og kunstig intelligens til å designe og spesifisere fremtidsrettede systemer, tjenester og produkter som skaper merverdi for kunder og virksomheter. Kurset gir en innføring i kunstig intelligens, dets virkemåte og mulighetsrom. I tillegg gis det innføring og praktisk trening i designtenkning og designprinsipper for å skape bruker- og kundeverdi med AI.

Målgruppe

  • Produkteiere, produktutviklere av digitale løsninger og strategiske ledere som ønsker å få til økt nyskaping og innovasjon gjennom bruk av kunstig intelligens.
  • AI-eksperter eller erfarne designere som ønsker å verdiøke egen forståelse og arbeidspraksis.

MERK! Svært begrenset antall plasser tilgjengelig.

.

Omfang: 7,5 studiepoeng

Første gjennomkjøring: Høst 2020

Samlinger: 2 + 2 dager

Mer om videreutdanningstilbudet

  • Utviklet sammen med næringslivet og tilpasset deres behov
  • Erfarings- og prosjektbaserte oppgaver slik at det har direkte nytte for deltakernes daglige arbeid
  • Nettbasert undervisning som muliggjør fleksibilitet og on-the-job-learning
  • Samlinger for å dele erfaringer og refleksjoner

Kontakt NTNU: Ole Andreas Alsos, Institutt for design, ole.alsos@ntnu.no, 915 44 825

Koordinator: Annita Fjuk, Digital Norway, annita.fjuk@digitalnorway.no, 900 84 698