NY PARTNER: View Software vil bidra med sin kompetanse i Smart Innovation Norways prosjekter, samt dra nytte av næringsklyngens kompetansemiljø. Fra venstre: Jon-Vidar Knold (Smart Innovation Norway), Toni Delgado (View Software), Marianne Riddervold Kahrs (Smart Innovation Norway) og Harald Nitavskis (View Software). (Foto: Mari Kristine Buckholm)

Forrige uke signerte View Software samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway med et klart mål: Energioptimalisering gjennom mer effektiv forvaltning og drift av bygg.

Av Mari Kristine Buckholm, 1. september 2017

Vil bruke det digitale samfunnet til nytte for sluttbrukerne

– Som helhet leverer selskapet software for produksjon, vedlikehold og drift av alt fra maskiner til hele bygg, hele produksjonslinja, forteller Harald Nitavskis, ansvarlig for forretningsutvikling, salg og smarte bygg i View Software.

.

Gjensidig nytte

Han er tydelig på at det er Smart Innovation Norways kompetansemiljø og klyngenettverk (NCE Smart Energy Markets) som er årsaken til at selskapet ønsket å bli klyngemedlem. Samtidig tror Nitavskis at View Software kan bidra positivt med sin kompetanse i næringsklyngen.

– NCE Smart Energy Markets engasjerer et stort nettverk av innovative og forretningsmessig fremoverlente bedrifter som kan være av gjensidig nytte for hverandre. I tillegg har de et svært spennende forsknings- og utviklingsmiljø, som egentlig jobber med det samme som er sluttmålet for oss også, blant annet energioptimalisering, sier Nitavskis.

Han fortsetter:

– For eksempel, sytti prosent av de byggene vi har i dag vil bestå i tretti år. Og det vi gjør handler i stor grad om å «smarte opp» de byggene vi har.

.

Pågående prosjekt

Det gjør View blant annet gjennom klyngeprosjektet «Smartere Remmen ll», som er et samarbeid med blant andre Statsbygg om å gjøre Høgskolen i Østfold smartere.

– Studiested Remmen er et typisk eksempel på et sånt bygg. Den første fløyen kom vel på 60-tallet, og det sier seg selv at det ikke var veldig «smart». Så vi går nå sammen med flere NCE-partnerne for å instrumentere opp og analysere hele bruken av bygget, med formål om å optimalisere driften av bygget, energiforbruket og effektuttaket over tid, forteller Nitavskis.

Smarte sensorer spiller en sentral rolle i arbeidet med smarte bygg. Det er nettopp denne teknologien klyngen håper å få utbytte av i sine smarte byer og samfunn-prosjekter.

View Software er vår nyeste klyngepartner:

Tilstandsovervåkning

View Software har 25 års praktisk erfaring knyttet til hvordan man utfører oppgaver i et bygg.

– Som planlagt vedlikehold, ad-hoc oppgaver i forbindelse med renhold, brann, utleie – ja, alt som skjer i et bygg har vi et system for å holde orden på, forklarer Nitavskis.

Nå har det imidlertid kommet en ny dimensjon, nemlig overvåkning av tilstanden i et bygg via sensorikk.

– Veldig få bygg har det i dag. Og det er der vi går inn og gir en tilstandsovervåkning av bygget; hvor mye som er i bruk, hva slags temperatur, CO2-nivå, luftfuktighet, lydstøynivå og lysforhold det er. Da kan du etter hvert danne et mønster av hvordan bygget brukes og hva du har behov for å regulere – og du kan begynne å styre bruken av bygget, forteller han.

View Software ser altså på omfang og frekvens av bruk, og regulerer så vedlikehold og drift deretter.

.

App for alle

– Vårt langsiktige mål er å utvikle et vedlikeholdssystem hvor vi bruker avansert teknologi sammen med sensorikk som er til nytte for alle. Om alle innbyggere i en by eller kommune har en app hvor man raskt og enkelt kan melde inn feil på for eksempel en gatelykt, kan kommunen få inn dette som en vedlikeholdsoppgave – og den som meldte inn feilen får beskjed når feilen er rettet. Da begynner vi å snakke om å utnytte teknologien og gjøre den til nytte for oss alle, sier markedskoordinator i View Software, Toni Delgado.

Jon-Vidar Knold, leder for NCE Smart Energy Markets, er glad for å få med View Software og deres kompetanse på laget. Han er også tydelig på hva klyngen kan bidra med:

– Vi har veldig tro på det å være med i prosjekter som viser fram konkrete resultater. Det er en gullgruve å ta i bruk ny teknologi i smarte samfunn-prosjekter, hvor vi kobler partnere sammen med kommuner. Vi ser at det har enorm effekt når vi kan vise at det er levert bestemte tjenester og produkter.