VÅRT VERDILØFTE
Smart Innovation Norway bidrar med forskningsbasert og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i praksis.
VÅR MISJON

Smart Innovation Norway bidrar til en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling ved å:

  • gjennomføre samfunns- og næringsrettede forsknings- og innovasjonsprosjekter
  • tilrettelegge for en delingskultur gjennom nettverksaktiviteter og
  • initiere kompetanseutvikling i samarbeid med høgskoler og universiteter
VÅR VISJON
Smart Innovation Norway skaper en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling for nåværende og kommende generasjoner.