Trenger du hjelp med visualisering?

Nordic Media Lab, en del av Smart Innovation Norways nettverk, er et kreativt team som tilbyr digitale opplevelser gjennom film, design og simulering.

Vi hjelper våre kunder til å oppnå sine kommunikasjonsmål – og har brukeropplevelsen i fokus. I en digital verden i stadig endring jobber vi i skjæringspunktet mellom design, film, teknologi, forskning og eksperimentering. Vi bruker all ledig tid til å tilegne oss ny kompetanse og kunnskap, enten det er en app, en dings eller en ny måte å bruke verktøy på.

Film

Vi lager film fordi film er det sterkeste mediet. En film som ikke brukes skaper ingen verdi. Film er et strategisk viktig verktøy og vi hjelper til med å utvikle strategien rundt bruken av film.

Vår styrke er å fortelle komplisert innhold på en forståelig måte. Lokalisert i et sterkt forskningsmiljø har vi lært oss å arbeide annerledes og disruptivt. Vi tar kundereisen på alvor, og kunden er alltid stjernen i prosjektet.

Design

Design brukes, føles og oppleves – av mennesker. Vi har spesialisert oss på design for skjerm som kommuniserer effektivt og meningsfullt med de som bruker den. God design skapes gjennom å forstå hva og hvem vi designer for.

Ved å kombinere kunde- og brukerinnsikt med kreativitet er vi i stand til å velge riktige teknologiske løsninger når vi skaper de gode brukeropplevelsene.

Design som metode har betydelig strategisk verdi. Designtenkning er en praktisk, menneskeorientert metode for innovasjon, som kombinerer økonomisk forståelse, teknologi og design.

Vi vektlegger det å prototype tungt. Avhengig av hva vi skal designe, kan vi velge alt fra post-it-lapper til sanntids, digital prototyping. Det viktigste er å formidle en visuell prototype så tidlig som mulig. Det sparer tid, sikrer felles forståelse av mål og sparer penger. Vi jobber i hovedsak innen tre områder med design:

  • Grensesnittdesign (User Interface Design)
  • Interaksjonsdesign (Interaction Design)
  • Opplevelsesdesign (Experience Design)

Vi elsker å eksperimentere og nye designutfordringer trigger oss.

Simulering

Med simulering skaper vi opplevelsen av å bruke et system, produkt eller tjeneste som ikke er tilgjengelig enda. Det kan være fordi det er i en tidlig idé-, pilot-, utviklings- eller byggefase. Simuleringen gir oss mulighet til å øve på og gjenskape scenarier som kan være farlige eller kostbare i virkeligheten.

I tidlig-design og prototyping kan bruken av simulering som virkemiddel være svært kostnadseffektivt og tidsbesparende, samtidig som det gir verdifull innsikt i den endelige løsningen lenge før den er utviklet. Læringen som oppnås gjennom simulering gir unik brukerinnsikt og bidrar til å utvikle en løsning som best mulig ivaretar brukerens behov.

Ved å kombinere vår kompetanse innen film, design og visualiseringssystemer, kan vi skape simulerte verdener – enten fysisk i simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark eller gjennom andre digitale kanaler.


Har du spørsmål?

Kontakt utøvende produsent/regissør i Nordic Media Lab, Trond-Atle Bokerød, for mer informasjon: