Møt vårt klyngeteam

Vår avdeling omfatter næringsklyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI. Ta gjerne kontakt med en av oss for mer informasjon:
Eli Haugerud

Leder av klyngeteamet og klyngeleder for NCE Smart Energy Markets

Les mer

+47 995 44 711

eli.haugerud(at)smartinnovation norway.com

Victoria Næss Jensen

Prosjektleder,
NCE Smart Energy Markets

Les mer

+47 418 48 343

victoria.jensen(at)smartinnovation
norway.com

Marianne Jansson Bjerkman

Klyngeleder,
Cluster for Applied AI

Les mer

+47 924 14 854

marianne.bjerkman(at)smartinnovation
norway.com

Nicholas Richards
Nicholas Richards

Klyngeleder,
DECOM

Les mer

+47 955 26 450

nicholas.richards(at)smartinnovation
norway.com

Inge Michael Bilet

Forretningsutvikler,
klynger

Les mer

+47 474 61 228

inge.bilet(at)smartinnovation
norway.com

Tor Ø. Frydenberg

Seniorkonsulent, 
klynger

Les mer

+47 911 86 067

tor.frydenberg(at)smartinnovation
norway.com