LEDIGE STILLINGER: Vi ser etter to engasjerte rådgivere til vår Smarte byer & samfunn-avdeling

Smart Cities and Communities, eller smarte byer og samfunn, er et begrep som brukes over hele verden og som forklarer hvordan byer og samfunn skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper.

Søk på stillingen

Om du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med vår samarbeidspartner Bee2Bee AS og rekrutterer Kristin Vestli:

Søknadsfrist: Fortløpende

Om Smart Innovation Norway

 • Halden-basert nonprofit-selskap som spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smarte byer og samfunn, smart energi og digitalisering.
 • Siden 2009 har selskapet ledet næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, og har deretter initiert eller deltatt i over 25 forsknings- og innovasjonsprosjekter (F&I).
 • 9 av disse er EU-prosjekter, med et samlet budsjett på over 1,25 milliarder kroner.

Som rådgiver hos oss vil du være med på å realisere innovative prosjektideer, og vil få ansvar for dine egne Smart City-program i samarbeid med våre partnere.

Vårt hovedformål er å skape bærekraftig næringsutvikling og smart by- og samfunnsutvikling. Det gjør vi gjennom kobling av forskning, akademia, næringsliv, kommune og innbyggere, for å utvikle, teste ut og implementere innovative produkter og tjenester i samfunnet. Vi tilbyr et krevende og inspirerende arbeidsmiljø hvor vi samarbeider med flere av de mest innovative selskapene nasjonalt og internasjonalt.

.

Om stillingen

Hovedoppgaven for våre rådgivere er å lede Smarte byer & samfunn-programmer i norske samfunn, og være bindeleddet mellom eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgiveren (partneren). En viktig rolle er å koordinere arbeidet inn mot de deler av oppdragsgiverens virksomhet som involveres i programmet.

De aktuelle prosjektene er fremtidsrettet og vil ha fokus på klima og miljø, energi, vann, mobilitet, bygg, helse, IT og digitalisering.

.

Dette vil konkret innebære følgende arbeidsoppgaver:

 • Innføring av Smarte samfunn-konseptet hos to eller tre av våre partnere.
 • Legge til rette for kompetanseutvikling innen Smart City, Big Data og digitalisering.
 • Etablere prosjekter innen klima og miljø, energi, vann, mobilitet, bygg, helse, IT og digitalisering.
 • Bidra til å omsette forskning og innovasjon i praksis.
 • Være pådriver for innovasjonsprosesser og motivere, engasjere og inspirere partnerne til å tenke nytt.
 • Være oppdatert på ny teknologi, innovasjon og Smart City utvikling i Norge og i verden.

.

Kompetanse og erfaring:

 • Flere års prosjektportefølje- eller prosjekterfaring med gode resultater, fortrinnsvis også i lederroller.
 • Erfaring fra å lede prosjekter innen smarte byer og samfunn.
 • Kompetanse innen energi, IT og bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde.
 • Meget gode kunnskaper skriftlig og muntlig i minimum ett nordisk språk, samt engelsk.
 • Erfaring fra å jobbe med innovasjon.

.

Arbeidsoppgavene generelt:

 • Lede ett eller flere av våre Smarte byer & samfunn-programmer.
 • Arbeide operativt ute hos en eller flere av våre partnere.
 • Jobbe som relasjonsbygger i Quadruple Helix (kommuner, innbyggere, næringsliv, akademia), feks. gjennom Design Thinking-metodikk.
 • Initiere F&I-prosjekter, nasjonalt eller internasjonalt (EU, Horisont 2020).
 • Representere Smart Innovation Norway AS på ulike eventer/seminarer/konferanser.
 • Delta aktivt med å nå avdelingens og bedriftens mål.
 • Tett samarbeid med utviklingsaktører og interesseorganisasjoner/aktører i inn og utland.
 • Initiere og utvikle innovasjonsprosjekter sammen med våre partnere.

.

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som er blid, utadvendt og som blir motivert av innovasjon, fremdrift, endring og forbedring.
 • Du er kjent for å være troverdig, inspirerende og utfordrende.
 • Du samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer, informasjon og liker å bygge nettverk.
 • Du er like god til å involvere andre som å la deg selv involvere i daglige gjøremål.

.

Vi kan tilby:

 • Unike muligheter for faglig utvikling.
 • Varierte oppgaver.
 • Et internasjonalt, innovativt og inspirerende arbeidsmiljø i en av Norges ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer.
 • Kort vei fra idé til realisering.
 • Mulighet til å være med på posisjoneringen av Smart Innovation Norway i en nasjonal og internasjonal kontekst.
 • Fast stilling.

.

Arbeidssted: Remmen Kunnskapspark, Halden, samt ute hos våre partnere i Østfold.

Søknadsfrist: Fortløpende.

.

Vi kaller inn til intervjuer fortløpende – ikke vent med å søke.

Video : SMART cities – My city in the future – Internet of things – Norwegian Centres of Expertise