Arbeidsgruppe Digitalisering

.

Det første møtet i arbeidsgruppen Digitalisering ble avholdt i februar, hvor formålet var å tydeliggjøre områder innen digitalisering som gruppen skulle ha fokus på. Basert på dette, vil arbeidsmøtet den 2. mai ha temaet “Standardisering og digitalisering i bygg og anleggssektoren”:
  • Representant fra bygg og anleggssektoren kommer for å snakke om de utfordringer som de møter med standardisering og digitalisering.
  • Fokus i arbeidsgrupper på å identifisere prosjekter/ideer som tar tak i dette. Deltagerne forbereder innspill på dette.

.

Agenda kommer.

//
Når:

Tirsdag 2. mai kl 10:00-14:00

Hvor:

Remmen kunnskapspark

Hvem:

For klyngepartnere i NCE Smart Energy Markets

Påmelding:

Påmelding gjøres på e-post til interim klyngeleder Kjell Reidar Mydske

//