Arbeidsgruppe Smart Energi

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede læringsmål som skal adresseres i Arbeidsgruppe Smart Energi i Q1 og Q2:
  • Lære av best practice innen områdene energisystem, mobilitet og energioptimalisering i bygg
  • Lære hvordan teknologier for ovennevnte områder kan spille bedre sammen for å skape innsikt og forståelse for mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi
  • Hvordan måle og styre smarte bygg for optimal energiforbruk

Ta kontakt med klyngekoordinator Marianne Bjerkman dersom det er spørsmål relatert til arbeidsgruppene.

Kommende arrangementer i Arbeidsgruppe Smart Energi:

(MERK! Grunnet corona-pandemien vil opplæring i arbeidsgrupper gjennomføres ved hjelp av en rekke webinarer. Interesse om deltakelse meldes som tidligere, men det vil sendes ut kalenderinvitasjoner med link til webinar til alle påmeldte.)

HVA:

Arbeidsgruppe Smart Energi, samling 1

NÅR:

Uke 12

HVOR:

Webinar

TEMA:

Digital Prosument og betydningen av dette for NCE-medlemmer.

Vi inviterer til workshop rundt smarte bygninger og muligheter rundt dette konseptet basert på Digital Prosument som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statsbygg, IFE, eSmart, View og flere andre NCE-medlemmer.

Vi vil presentere teknologi, operative modeller og andre erfaringer fra prosjektet og samtidig invitere andre til å være med å snakke nåtid og framtid rundt smarte bygninger, energieffektivisering, sensorteknologi, BIM, fleksibilitet og maskinlæring og stordata i en slik kontekst.

HVA:

Arbeidsgruppe Smart Energi, samling 2

NÅR:

TBA

HVOR:

TBA

TEMA:

TBA