Arbeidsgruppe: 
Smarte Byer og Samfunn – Smart Vann i Norge

.

De aller fleste av oss har liten eller ingen bevissthet knyttet til vannforbruk. Vann bruker store mengder ressurser og energi som bidrar til klimagassutslipp og unødvendige kostnader. Derfor finnes det svært store muligheter innen bærekraftig samfunnsutvikling knyttet til smarte vannprodukter og digitale vanntjenester.

.

Agenda:
  • Introduksjon til NCE arbeidsgruppe Smart Vann v/Smart Innovation Norway
  • Status fra tidligere vann prosjekt på Hvaler v/ COWI
  • Innlegg fra kommunene
  • Innlegg fra leverandører/fagmiljøer
  • Åpen dialog og Workshop – Identifisere de mest aktuelle områdene for deltakerne i gruppen med tanke på å identifisere nye prosjekter innen forskning, utvikling og innovasjon
  • Aksjoner og innspill til neste workshop i arbeidsgruppen
//
Når:

Onsdag 8. mai kl 12:30-15:30

Hvor:

COWI, Fredrikstad. Se veibeskrivelse.

Hvem:

Kommuner, fagmiljøer, leverandører

Påmelding:

Påmelding gjøres på e-post til Ulrika Holmgren

//