Arbeidsgruppe Smarte Byer & Samfunn

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede læringsmål som skal adresseres i Arbeidsgruppe Smarte Byer & Samfunn i Q1 og Q2:
  • Hvordan bruke “best practice” i anvendelse av teknologi innen helse, smart bygg og plattformøkonomi?
  • Forstå offentlig innkjøpsordninger relatert til innovasjonsprosjekter
  • Lære om “best practice” innen løsninger for å redusere svinn av Vann
  • Lære om “best practice” innen løsninger for mobilitet
  • Forså sammenhenger mellom nye løsninger for mobilitet, vann og klimamålsetninger
  • Forstå hvordan man kan måle og følge opp nøkkelindikatorer

Ta kontakt med prosjektleder Victoria Næss Jensen dersom det er spørsmål relatert til arbeidsgruppene.

Kommende arrangementer i Arbeidsgruppe Smarte Byer & Samfunn:

(MERK! Grunnet corona-pandemien vil opplæring i arbeidsgrupper gjennomføres ved hjelp av en rekke webinarer. Interesse om deltakelse meldes som tidligere, men det vil sendes ut kalenderinvitasjoner med link til webinar til alle påmeldte.)

HVA:

Arbeidsgruppe Smarte Byer & Samfunn, samling 1

NÅR:

18. juni 2020, klokken 09.00-11.00

HVOR:

Webinar

TEMA:

Smart vann og digitalisering av informasjon

Læringsmål:

  1. Øke kompetanse om muligheter innen vannadministrering og tjenesteutvikling innenfor dette
  2. Øke kompetanse om behovet for nettverkstankegang for IoT i et samfunnsmessig perspektiv på definerte (geografiske) områder
HVA:

Arbeidsgruppe Smarte Byer & Samfunn, samling 2

NÅR:

TBA

HVOR:

Webinar

TEMA:

Grønne mobilitetsløsninger i havneområder

Læringsmål:

  1. Øke kompetanse om fossilfri, klimavennlig havnedrift
  2. Øke kompetanse om havners påvirkningskraft på og fra omkringliggende bebyggelse og næring