.
NÅR:
11. til 13. februar 2019

.

HVOR:
Stuttgart i Tyskland

.

PRIS:
9 500,- eks. mva

.

PÅMELDINGSFRIST:
9. januar

.

Studietur til Stuttgart:
Smarte nett, lagring og desentral energiproduksjon

Sammen med Norsk-Tysk Handelskammer arrangerer NCE Smart Energy Markets studietur til Tyskland fra 11. til 13. februar 2019. Temaet er fremtidens energisystemer.

Tyskland er blitt kjent for sin Energiewende og har gjennom gunstige prisordninger for fornybar energi (feed-in-tariffer) bidratt både til den globale fremveksten av fornybar energi generelt og vind- og solenergi spesielt. Første halvdel av 2018 kom 41,5% av energiproduksjonen fra fornybare energikilder, og målet for 2030 (65% fornybar) bærer bud om fortsatt vekst.

Utfordringen for Tyskland er imidlertid ikke lenger selve innfasingen av fornybar energi, men å få all den nye fornybare energien til å fungere i Tysklands energisystem og samtidig opprettholde energisikkerheten. Til det behøves det nye løsninger der desentral energiproduksjon, smarte nett og energilagring kan bidra til ytterligere å erstatte fossil energi i energiproduksjonen og avlaste det nasjonale strømnettet, som på grunn store avstander mellom nord og sør er overbelastet og har behov for store investeringer i årene fremover. Hva er den smarteste måten å løse dette på?

Hvordan tenker og jobber Tyskland med dette temaet, og hva kan Norge og Tyskland lære av hverandre?

Turen går til Stuttgart, Tysklands senter for forskning og utvikling av teknologi tilknyttet smarte nett og energilagring, i delstaten Baden-Württemberg, som nylig ble kåret til landets mest fremtredende i å ta i bruk fornybar energi. Stuttgart med omegn har ledende forskningsinstitusjoner som spesialiserer seg på bl.a. solkraft, lokal energilagring, smarte nett og elektromobilitet, og kan fremvise et imponerende antall pilotprosjekter.

Turen arrangeres av:

Samarbeidspartner: