NÅR:

Torsdag 7. juni

TID:

09.00 – 14.00

STED:

Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, 1783 Halden

HVEM:

Alle

PRIS:

Gratis

WORKSHOP: 
Hvordan skape vekst for marine næringer?

Det digitale skiftet skaper utfordringer, men åpner også nye muligheter i alle bransjer. Mange ganger er den største utfordringen å forstå hvilke muligheter som er tilgjengelige ved bruk av nye hjelpemidler og digitale verktøy.

Digitalisering basert på den digitale informasjonen bedrifter allerede har, kan anvendes til utvikling av nye tjenester og produkter, og vil i mange sammenhenger være starten på å bygge bærekraftig forretningsmodell.

Torsdag 7. juni inviterer Svinesundskommittén, Østfold fylkeskommune, Interreg Sverige-Norge, Nordregio og Smart Innovation Norway til høyaktuell workshop for virksomheter i den marine næringen.

Workshopen holdes på Remmen Kunnskapspark i Halden.

Program
 • 09:00: Velkommen v/Smart Innovation Norway
 • 09:05: Kort informasjon om prosjektet v/Østfold Fylkeskommune og Svinesundskommiteen
 • 09:15: Innovasjon med kunde- og brukerfokus v/ Trine Wildt Andersen, Smart Innovation Norway
 • 09:40: Innovasjon og disruption: utfordringer og muligheter med ny teknologi
 • 10:00: Digitalisering og vekststrategier for den marine næringen v/ Janne Morstøl, CEOMaritech
 • 10:30: Digitalisation needs in novel aquaculture systems v/ Fredrik Norén, FoU ansvarig Marine Feed AB
 • 11:00: Pause
 • 11:10: Diskusjon og workshop 1: Hvordan utnytter næringen ny teknologi i dag?
 • 12:00: Lunsj
 • 13:00: Diskusjon og workshop 2: Hvordan (konkret) kan dere som maritime bedrifter/næringer i regionen utnytte teknologi for å bidra til ytterligere vekst og nyetableringer?
 • 13:50: Oppsummering og veien videre
 • 14:00: Ferdig
Meld deg på før 1. juni

til

eller