Kurs i Business Analytics
10 - 12 september 2019

– Betydningen av data i fremtidens organisasjoner

.

Samfunnet vårt står midt i en teknologisk revolusjon drevet av nye digitale teknologier, hvor strategisk analyse og kompetanse innen Big Data blir en forutsetning for å lykkes med fremtidig drift – enten du jobber i et selskap eller i en kommune.

.

Kurset gir deg en innføring i Business Analytics og hvorfor analyse og riktig anvendelse av data blir viktig for utvikling av nye tjenester, produkter og prosesser for å kunne øke egen konkurranse- og innovasjonsevne i fremtiden.

.

3 kurs-dager: Den første dagen kjøres som en mini-konferanse, rettet mot ledere og øvrige kursdeltakere, og de to påfølgende kursdagene vil gå i dybden på Business Analytics. Velg om du ønsker å være med på hele kurset eller kun dag 1.

Kurset kombineres med kveldsarrangementet Kunstig intelligens og øl som arrangeres sammen med NHO Viken Oslo den 11. september. Du kan melde deg på dette arrangementet i samme skjema.

NÅR:

10. – 12. september 2019

Kurset starter kl 09:00 alle dager.

HVOR:

Simulatorsenteret, Remmen Kunnskapspark

PRIS:

GRATIS for NCE Smart Energy Markets’ partnere/klyngemedlemmer

Ikke-medlemmer: Dag 1: 1 500 kr eks mva. Hele kurset/3 dager: 9 900  kr. eks mva. 

//

.

.

.

.

.

Hvorfor skal jeg melde meg på?

Kurset er et godt utgangspunkt for å komme i gang med det digital arbeidet i egen virksomhet eller kommune.

Kurset skal gi deg økt forståelse for digitale teknologier og hvordan din virksomhet kan anvende ny teknologi for å skape verdi og konkurransefortrinn.

Du får verdifull kunnskap gjennom unike caser fra private og offentlige aktører som ved hjelp av Big Data, maskinlæring og kunstig intelligens har fått gevinster i form av økt produktivitet og effektivitet, økte inntekter eller kostnadsbesparelser.

Video : eSmart Systems CEO om betydningen av Big Data-kompetanse

Dette får du:
  • Kunnskap om hvordan Business Analytics kan skape forretningsmessig verdi og konkurransefortrinn
  • Kunnskap om anvendelse av big data, maskinlæring og kunstig intelligens gjennom konkrete eksempler fra andre bedrifterog organisasjoner
  • Introduksjon til relevante begreper, metodikk og rammeverk som kan implementeres i egen bedrift og kommune for praktisk anvendelse.
  • Innsikt i hvordan du kan anvende ny teknologi for å effektivisere og automatisere deler av virksomheten
  • Kunnskap om viktigheten og mulighetene rundt visualisering av data
  • Innføring i hvordan gjøre prediktive analyser slik at du kan estimere fremtidige utfordringer og utfall
Hvem passer kurset for?

Håndtering og anvendelse av data er ikke lenger kun avgrenset til selskapets eller kommunens IT-avdeling; øvrige medarbeidere må også ha kunnskap og innsikt.

Kurset er rettet mot mellomledere og nøkkelressurser, som jobber med forretningsutvikling, innsikt (BI), markedsføring, produktutvikling, salg innovasjon eller IT.

.

Samarbeidspartnere:
Kompetansepartnere: