Kurs i forretningsutvikling og -modellering

– hvordan lede utviklingsarbeid i en digital revolusjon?

.

Digitaliseringsbølgen har truffet alle bransjer, og vi har bare sett begynnelsen på de omveltningene – og mulighetene – som oppstår gjennom digitalisering, og da særlig knyttet til stordata og maskinlæring. Samtidig ser vi at delingsøkonomi står stadig sterkere, og at stadig flere virksomheter blir knyttet opp mot økosystemer, som raskt kan endre form og innhold på grunn av ny teknologi og endrede forretningsmodeller.

Hvordan kan man utnytte muligheter som oppstår med ny digital teknologi – og hvordan kan man utnytte mulighetene som endrede forretningsmodeller og disruptive økosystemer fører med seg? Kurset gir deg innføring i trender og bistand til å avdekke hvilke muligheter som finnes i akkurat din virksomhet.

.

Kurset består av fire moduler / fire separate dager
 • 25. april – modul 1: Hva er det som treffer oss?
  • Forstå mulighetsområde som ny teknologi gir​
  • Forstå ulike digitale forretningsmodller​
 • 9. mai – modul 2: Hvilke muligheter har min virksomhet?
  • Identifisere muligheter/for anvendelse hos oss
  • Oppgaveleveranse: Deltaker har utfylt forretningsmodell
 • 23. mai – modul 3: Hva krever dette av oss
  • Prestasjonskultur og ledelse i en digital verden
  • Menneske og teknologi
  • Oppgaveleveranse: Plan for utviklingsprosjekt
 • 6. juni – modul 4: Hvordan skal vi gjøre dette
  • Ferdigstillelse og justering av den enkeltes planer​
  • Muligheter i virkemiddelapparatet

Det er mulighet for ytterligere veiledning på dag/modul 2 og 3 om ønskelig. Dette avtales med kursholder.

NÅR:
 • Samling 1: 25. april, kl 9-13
 • Samling 2: 9. mai, kl 9-13
 • Samling 3: 23. mai, kl 9-13
 • Samling 4: 6 juni, kl 9-13
HVOR:

2 dager i Halden og 2 dager i Oslo

HVEM:

NCE Smart Energy Markets-medlemmer, ledere, forretningsutviklere, prosjektledere, ansatte i F&U

PRIS:

Gratis for NCE Smart Energy Markets-klyngepartnere

KONTAKT:

Interim klyngeleder,
Kjell-Reidar Mydske: