Partnerkonferansen 2018

Årets partnerkonferanse for NCE Smart Energy Markets vil omhandle muligheter i klyngen og resultater fra innovasjonsaktivitetene. Sentralt står også videreutvikling av næringsklyngen for å gi økt innovasjonstakt og mer utvikling for dere som partnere.

.

Hvilke aktiviteter skal vi satse på, som gir dere større muligheter, konkurransemessige fortrinn og bedre resultater? Deres innspill og tilbakemeldinger vil bidra til å utvikle og forsterke klyngen i årene fremover.

.

På konferansen vil i tillegg partnerne presentere konkrete caser og resultater fra innovasjonsarbeidet innen smarte byer og samfunn, digitalisering og digital strategi og prestasjon- og innovasjonskultur. Utforsk mulighetene for deltakelse i forskning- og innovasjonsprosjekter, Smart City-prosjekter og workshops innen forretningsutvikling.

.

Under fjorårets konferanse hadde vi deltakerrekord med over 120 representanter fra klyngen, som sammen knyttet nye relasjoner og dannet grunnlaget for nytt innovasjonssamarbeid. Meld deg på og ta del av dette miljøet du også.

.

Foreløpig innhold:
  • Muligheter i klyngen, nye klyngepartnere og veien mot Horizon 2020
  • Caser og resultater fra innovasjonsarbeidet i klyngen
  • Workshops: Smarte byer og samfunn, digitalisering og digital strategi, prestasjons- og innovasjonskultur
  • NCE-strategi og videreutvikling av klyngen: Hvilke prosjekter (forstudier og opplæring) skal vi ha i 2019?
  • Workshop: Tilbakemelding og tanker rundt ny NCE-strategi og videreutvikling av klyngen

.

NÅR & HVOR:
21. november kl 08:30 på Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, Halden

.

TEMA:
Resultater og nye muligheter i NCE-klyngen 2018/2019

.

PRIS:
Gratis for NCE Smart-klyngepartnere. Pris for ikke-medlemmer er kr. 2500

.

MINGLING & MIDDAG:
Bli med på partnermiddag etter konferansen.

.

SPØRSMÅL?
Kontakt oss gjerne på info@smartinnovation
norway.com