Partnerkonferansen 2019

NCE Smart Energy Markets feirer ti år i 2019 og denne gangen vil Partnerkonferansen omhandle digitalisering og det grønne skiftet. Sentralt står også videreutvikling av næringsklyngen for å gi økt innovasjonstakt og mer utvikling for dere som partnere.

.

På konferansen vil alle ansatte i Smart Innovation Norway være tilstede og organisere “speed date” mellom klyngemedlemmer og mellom medlemmer og ansatte. Dere vil få en innføring i Quantum Computing med Microsoft og få presentert konkrete caser og resultater fra innovasjonsarbeidet Smarte Byer & Samfunn, Smart Inkubator, samt EUs rammeprogram Horisont 2020.

.

Meld deg på og ta del i vårt unike miljø du også!

.

.

Mer informasjon og agenda kommer.

NÅR & HVOR:
18. september kl 08:30 på Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, Halden

.

TEMA:
Digitalisering og muligheter i NCE-klyngen 2019/2020

.

PRIS:
Gratis for NCE Smart-klyngepartnere. Pris for ikke-medlemmer er kr. 2500

.

SPØRSMÅL?
Kontakt oss gjerne på info@smartinnovation
norway.com