Turning Tables: Disrupsjon innen transport

“Turning Tables” er et nytt konsept utviklet av INTELIS i samarbeid med Abelia, ITS Norway og Smart Innovation Norway. I denne serien med konferanser, snur vi vanlig praksis helt på hodet.

.

Her er det etablerte bedrifter, og ikke bare oppstartsbedrifter, som presenterer sine utfordringer og veivalg for et panel som består av nettopp oppstartsbedrifter og eksperter fra innovasjonsmiljøet, og får råd og veiledning. Et engasjert publikum i salen deltar ivrig i diskusjonene.

.

Med dette oppsettet får man raskt innsikt i måter å løse felles problemstillinger på, som i beste fall kan ende opp i varige partnerskap eller oppkjøp. Vi kompletterer konferansen med en nettverkslunsj, innsiktsfulle foredrag om utviklingen i bransjen og en diskusjon med relevante eksperter som svarer på spørsmål fra salen.
NÅR
27. november kl 08:30 til 15:30

.

HVOR:
Næringslivets Hus, Oslo

.

PRIS:
“Early bird”-pris frem til 1. november, redusert pris for gründerbedrifter
Temaer vi diskuterer:
 • Hvordan kan etablerte bedrifter utvikle nye mobilitetskonsepter utenfor kjernen?
 • Kan ny teknologi løse “the last mile”-problemstillingen for å frakte reisende helt hjem til egen dør?
 • Hvor langt unna er vi egentlig et samfunn med selvkjørende biler?
 • Hvilke deler av infrastrukturen må transformeres for at nye transportmuligheter kan blomstre?
Selskapene som har takket ja til utfordringen:
 • Møller Mobility Group, ved Håvard Andersen, Head of Strategy & Business Development
 • Meshcrafts, ved Paal Christian Myhre, CEO
 • Acando, ved Jone Løvvik, SVP and Head of Strategic Programs

.

Program:
 • 8:30 – 9:00 Registrering og kaffe
 • 9:00 – 9:10 Presentasjon av konferansen
 • 9:10 – 9:35 Foredrag – Andreas Thorsheim, CEO Otovo
 • 9:35 – 10:35 Panel Møller Mobility Group – utfordringer, muligheter og veivalg

10:35 – 11:00 Kaffepause

 • 11:00 – 12:00 Panel Meshcrafts – en oppstartsbedrift med vekstambisjoner søker råd

12:00 – 13:00 Nettverkslunsj

 • 13:00 – 13:25 Foredrag – Salvador Baille, daglig leder INTELIS
 • 13:25 – 14:25 Panel Acando – mulige veivalg som rådgivningsfirma i bransjen

14:25 – 14:45 Kaffepause

 • 14:45 – 15:15 Diskusjon: Hvordan unngå fallgruver i samarbeidet mellom oppsbedrifter og etablerte selskaper – moderert av Daniel Ras-Vidal, leder for innovasjon i Abelia
 • 15:15 – 15:30 Oppsummering og vel hjem