Workshop: Innovasjons- og prestasjonskultur for bedrifter

.

Teknologi endrer næringslivet og legger grunnlaget for nye forretningsmodeller. Skal din bedrift ta ut potensialet som teknologien skaper, er det avgjørende å ha med menneskene i organisasjonen for å skape innovasjon og ønsket kultur.

For å imøtekomme behovet for endring i atferd, sluttbrukerinvolvering, og for å gi din bedrift mulighet for å skape ønsket kultur, har Smart Innovation Norway inngått samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Klyngen representerer Norges råeste miljø for endring av atferd.

Med utgangspunkt i forretningsutvikling vil du møte representanter fra vår egen næringsklynge og Olympiatoppens presntasjonsklynge. Dere vil få en introduksjon til hva som former og påvirker kultur, et innblikk i hva prestasjonskultur faktisk er og hva som former og påvirker prestasjonsevne. Deretter vil workshopen fokusere på hvordan dere selv kan legge til rette for å utvikle prestasjonskultur i egen bedrift.

.

Workshopen er en del av forstudiet i prestasjons- og innovasjonskultur.

Når:

Dato og tidspunkt kommer nærmere.

Hvor:

Smart Innovation Norway, Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, 1783 Halden

Hvem:

Klyngepartnere i NCE Smart: Ledere og mellomledere i små og mellomstore bedrifter.