Workshop: Offentlig innovasjon og involvering av sluttbrukere

.

Co-creation og involvering av innbyggere er stadig mer aktuelt på den offentlige agendaen, samtidig som digitalisering står øverst på den offentlige to-do listen.

I denne workshopen fokuserer vi på hvordan co-creation og involvering av innbyggere kan skape mer innovative tjenester, og hvordan det henger sammen med digitaliseringsmulighetene.

Trine Wildt Andersen, rådgiver i brukerinvolvering og design thinking hos Smart Innovation Norway, vil ha en presentasjon rundt dette temaet. Etter presentasjonen skal vi dele erfaringer, snakke om barrierer og muligheter, og diskutere hvordan dere i deres organisasjoner kan jobbe målrettet med å skape en kultur som legger til rette for innovasjon og co-creation.

.

Workshopen er en del av forstudiet i prestasjons- og innovasjonskultur.

Når:

24. mai 8.30 – 10.30

Hvor:

Smart Innovation Norway, Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, 1783 Halden

Hvem:

Tilbudet er gratis for NCE Smart-klyngepartnere, og er rettet mot ansatte i kommuner, havner og andre offentlige organisasjoner.