NÅR:

Høst 2018 (mer info kommer)

HVOR:

Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, 1783 Halden

PRIS:

Gratis

HVEM:

Workshopen er åpen for alle

Det pågår en betydelig utvikling og operasjonalisering av smarte digitale løsninger for bruk i velferd og omsorg. Eksempler er sensorer som detekterer fall, og apper på mobile enheter som varsler pleiere dersom noe uønsket har skjedd. Dette betyr at vi er i ferd med å få en rekke nye systemer og tjenester som, hvis de feiler, kan ha betydning for pasienter og pleietrengendes helse.

Det er per i dag ikke åpenbart hvilke krav som bør stilles til disse systemene, og inntrykket er at hverken krav eller risikostyring er tilpasset systemenes kritikalitet og kompleksitet.

Hvorfor workshop?

Smart Innovation Norway arrangerer denne workshopen i samarbeid med Multiconsult og ønsker å invitere alle med interesser og kompetanse som er verdifullt for dagens tema. Hovedmålet med workshopen er å utveksle erfaringer rundt behovet og utfordringene relatert til risikostyring for smart digital velferdsteknologi.

Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvordan skal vi gå frem for å løse disse?

Sammen skal vi heve bransjens bevissthet omkring hva som kreves for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Vi ønsker derfor å samle aktører fra både brukere (for eksempel kommuner), spesialister på risikostyring for kritiske digitale systemer, leverandører av velferdsteknologiske løsninger, helsepersonell og representanter fra myndighetene som har et ansvar for denne type problemstillinger.

VELKOMMEN!

Workshop: Velferdsteknologi og risikostyring

Multiconsult og Smart Innovation Norway inviterer til gratis workshop om velferdsteknologi og risikostyring. Sentralt står erfaringsutveksling og temaet er «Hvordan oppnå tilstrekkelig sikkerhet for smart digital velferdsteknologi?».
Om oss
  • Smart Innovation Norway leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og jobber hele tiden med å legge forholdene til rette for bærekraftig innovasjon, næringsutvikling og verdiskaping i samarbeid med våre NCE-partnere.
  • Dette gjør vi blant annet ved å utfordre og bygge kompetanse rundt sikkerhet i nye digitale teknologier.
  • Vi fokuserer på tverrfaglig og samtidig samhandling, noe som skaper effektivitet, nye verdier, næringsvekst og samfunnseffekt.