Arbeidsgruppe Digitalisering

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede problemstillinger som skal tas opp i Arbeidsgruppe Digitalisering i Q1 og Q2:
  • Hvordan bruke “best practice” i anvendelse av teknologi innen helse, smart bygg og plattformøkonomi?
  • Hvordan sikre optimalt samspill mellom ulike former for teknologi anvendt for smarte bygg og helse?
  • Hvordan lykkes med implementeringen av digitale forretningsmodeller uten å miste fokuset på kjernevirksomheten?
  • Når kan det fornuftig å starte et digitaliseringsprosjekt internt, og når bør du gjøre det utenfor selskapets vegger?
  • Når er et digitaliseringsprosjekt først og fremst økonomisk drevet vs. strategisk drevet med integrering av kultur og nytt tankesett?
  • Hvorfor er det viktig i plattformøkonomi å starte med «use case» og ikke med en plattform og teknologi?

Ta kontakt med klyngekoordinator Marianne Bjerkman dersom det er spørsmål relatert til arbeidsgruppene.

Kommende arrangementer i Arbeidsgruppe Digitalisering:

HVA:

Arbeidsgruppe Digitalisering, samling 1

NÅR:

24. februar 2020

HVOR:

Schneider Electrics lokaler i Sandstuveien 68 på Ryen i Oslo

TEMA:

Helse- og velferdsteknologi

Problemstillinger som vil adresseres er blant annet:

  • Hvordan bruke “best practice” i anvendelse av teknologi innen helse?
  • Hvordan sikre optimalt samspill mellom ulike former for teknologi anvendt for helse?
  • Hvordan lykkes med implementeringen av digitale forretningsmodeller uten å miste fokuset på kjernevirksomheten?
  • Når kan det fornuftig å starte et digitaliseringsprosjekt internt, og når bør du gjøre det utenfor selskapets vegger?

Foredragsholdere fra Telenor, Dignio, Unloc, Vitir og Jodacare vil dele erfaringer og takeaways fra spennende prosjekter innen temaet. Salvador Baille fra Intelis skal lede møtet.

HVA:

Arbeidsgruppe Digitalisering, samling 2

NÅR:

28. april 2020

HVOR:

Halden

TEMA:

Smarte bygg

HVA:

Studietur til Tyskland og vår nye klyngepartner Mantro

NÅR:

8.-10. juni

HVOR:

Tyskland

TEMA:

Plattformøkonomi og metodikk for etablering av spin-offs.