Arbeidsgruppe Digitalisering

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede problemstillinger som skal tas opp i Arbeidsgruppe Digitalisering i Q1 og Q2:
 • Hvordan bruke “best practice” i anvendelse av teknologi innen helse, smart bygg og plattformøkonomi?
 • Hvordan sikre optimalt samspill mellom ulike former for teknologi anvendt for smarte bygg og helse?
 • Hvordan lykkes med implementeringen av digitale forretningsmodeller uten å miste fokuset på kjernevirksomheten?
 • Når kan det fornuftig å starte et digitaliseringsprosjekt internt, og når bør du gjøre det utenfor selskapets vegger?
 • Når er et digitaliseringsprosjekt først og fremst økonomisk drevet vs. strategisk drevet med integrering av kultur og nytt tankesett?
 • Hvorfor er det viktig i plattformøkonomi å starte med «use case» og ikke med en plattform og teknologi?

Ta kontakt med prosjektleder Victoria Næss Jensen dersom det er spørsmål relatert til arbeidsgruppene.

Kommende arrangementer i Arbeidsgruppe Digitalisering:

(MERK! Grunnet corona-pandemien vil opplæring i arbeidsgrupper gjennomføres ved hjelp av en rekke webinarer. Interesse om deltakelse meldes som tidligere, men det vil sendes ut kalenderinvitasjoner med link til webinar til alle påmeldte.)

HVA:

Arbeidsgruppe Digitalisering, samling 1

NÅR:

24. februar 2020

HVOR:

Schneider Electrics lokaler i Sandstuveien 68 på Ryen i Oslo

TEMA:

Helse- og velferdsteknologi

Problemstillinger som vil adresseres er blant annet:

 • Hvordan bruke “best practice” i anvendelse av teknologi innen helse?
 • Hvordan sikre optimalt samspill mellom ulike former for teknologi anvendt for helse?
 • Hvordan lykkes med implementeringen av digitale forretningsmodeller uten å miste fokuset på kjernevirksomheten?
 • Når kan det fornuftig å starte et digitaliseringsprosjekt internt, og når bør du gjøre det utenfor selskapets vegger?

Foredragsholdere fra Telenor, Dignio, Unloc, Vitir og Jodacare vil dele erfaringer og takeaways fra spennende prosjekter innen temaet. Salvador Baille fra Intelis skal lede møtet.

HVA:

Arbeidsgruppe Digitalisering, samling 2

NÅR:

28. og 29. april 2020, klokken 09.00-11.00

HVOR:

Webinar / Zoom

TEMA:

Smarte bygg

PROGRAM:

Tirsdag 28. april, klokken 09.00-11.00

Tema: Oppstrøms – Hvordan styrer man prosessen med å inkludere smarte løsninger i bygg så tidlig som mulig i et byggeprosjekt og underveis? Erfaringer fra de beste.

 • 09:00 – 9:10 Introduksjon og mekanikk for alle deltakere
 • 09:10 – 9:40 Snøhetta | Tonje Frydenlund
 • 09:40 – 10:00 Vitir | Glenn Ivar Klausen
 • 10:00- 10:30 Multiconsult | Rune Winther
 • 10:30 – 11:00 Panel: “Hvordan balansere standardisering med regulering?”

Moderator: Salvador Baille

Onsdag 29. april, klokken 09.00-11.00

Tema: Nedstrøms – Hva forventer forbrukerne av smarte bygg i dag og hvordan kan man utvikle nye løsninger og oppnå gode resultater via partnerskap?

 • 09:00 – 9:10 Introduksjon og mekanikk for alle deltakere
 • 09:10 – 9:40 Telenor | Steffan-Phillip Thorvaldsen
 • 09:40 – 10:10 Aspelin Ramm | Kjersti Folvik
 • 10:10- 10:30 Smart Innovation Norway | Bernt Bremdal
 • 10:30 – 11:00 Panel: “Hva vil sluttbrukeren kreve i fremtiden fra et smart bygg?”

Moderator: Salvador Baille

Foredragsholderne er fra blant annet Snøhetta, Multiconsult, Telenor, Vitir, Smart Innovation Norway og eiendomsutvikler Aspelin Ramm.

HVA:

Arbeidsgruppe Digitalisering, samling 3: Webinar om plattformøkonomi

NÅR:

2. juni 2020, klokken 14.00-16.00

HVOR:

Webinar / Zoom

TEMA:

Hvilke muligheter og praksiser får plattformer til å vokse og bli lønnsomme?

 • 14:00 – 14:10 Introduksjon og mekanikk for alle deltakere
 • 14:10 – 14:30 Intelis og Smart Innovation Norway | Salvador Baille
 • 14:30 – 15:00 Digital Norway | Eirik Andreassen
 • 15.00 – 15:30 ScaleupXQ | Lars Johan Bjørkevoll
 • 15:30 – 16:00 Panel: “Er plattformøkonomien et game for alle?”

Moderator: Salvador Baille