Arbeidsgruppe Smart Energi

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede læringsmål som skal adresseres i Arbeidsgruppe Smart Energi i Q1 og Q2:
  • Lære av best practice innen områdene energisystem, mobilitet og energioptimalisering i bygg
  • Lære hvordan teknologier for ovennevnte områder kan spille bedre sammen for å skape innsikt og forståelse for mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi
  • Hvordan måle og styre smarte bygg for optimal energiforbruk

Ta kontakt med klyngekoordinator Marianne Bjerkman dersom det er spørsmål relatert til arbeidsgruppene.

Kommende arrangementer i Arbeidsgruppe Smart Energi:

HVA:

Arbeidsgruppe Smart Energi, samling 1

NÅR:

16.mars 2020, klokken 11.30-15.30

HVOR:

TBA

TEMA:

Digital Prosument og betydningen av dette for NCE-medlemmer.

Vi inviterer til workshop rundt smarte bygninger og muligheter rundt dette konseptet basert på Digital Prosument som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statsbygg, IFE, eSmart, View og flere andre NCE medlemmer.

Vi vil presentere teknologi, operative modeller og andre erfaringer fra prosjektet og samtidig invitere andre til å være med å snakke nåtid og framtid rundt smarte bygninger, energieffektivisering, sensorteknologi, BIM, fleksibilitet og maskinlæring og stordata i en slik kontekst.

HVA:

Arbeidsgruppe Smart Energi, samling 2

NÅR:

TBA

HVOR:

TBA

TEMA:

TBA