Arbeidsgrupper i NCE Smart Energy Markets

Vi viderefører arbeidsgruppene fra 2019 etter tilbakemeldinger om at disse representerer gode møteplasser for klyngemedlemmene til å samles om temaer som er spesielt relevante.

I første halvår av 2020 vil vi ha ekstra fokus på kompetanseheving i disse gruppene, og kan love gode foredragsholdere med spennende cases og workshops. Målet er å tilføre kompetanse som er direkte anvendbar i medlemmenes selskaper og organisasjoner, samt å styrke samarbeidet i klyngen og legge til rette for innovasjonsprosjekter.

Det er helt gratis for klyngemedlemmer å delta på arrangementer i arbeidsgruppene, og man kan velge å delta på de aktivitetene som passer med de representantene som er relevante.

Det vil også arrangeres en studietur til Tyskland som dekker flere av temaene i arbeidsgruppene, og som er spesielt rettet til de som ønsker å lære mer om plattformøkonomi, og hvorfor og hvordan man bør arbeide med dette for å tilføre verdi i sin tjeneste- og produktportefølje. Det blir også mulighet til å lære mer om det tyske markedet, og til å få forståelse for prosessen for opprettelse av spin-off selskaper. Reise og opphold dekkes av den enkelte.

Av hensyn til bevertning og organisering, ber vi om at interesse meldes for hvert enkelt av de relevante arrangementene i arbeidsgruppene, så vil en kalenderinvitasjon sendes ut.

Les mer om hver arbeidsgruppe og se hvilke arrangementer som tilbys under:

Ta kontakt med prosjektleder Victoria Næss jensen dersom du har spørsmål relatert til arbeidsgruppene.
Arbeidsgruppe
DigitaliseringArbeidsgruppe
Smart EnergiArbeidsgruppe
Smarte Byer &
Samfunn