Kurs (webinar): Cyber Security

Digitalisering av samfunnet gjør at systemer som er kritiske for operativ drift til enhver tid er koblet til internett, noe som gjør de betydelig mer sårbare for angrep.

Som følge av samfunns- og teknologiutviklingen blir IKT-risikobildet stadig mer komplekst. Angrepsflaten og digital sikkerhetsrisiko har vokst betydelig, truslene har blitt mer avanserte og sårbarhetene flere. Alle bedrifter er attraktive mål for cybertrusler, og digital sårbarhet utnyttes for å tilegne seg virksomheters verdier. Det er ikke et spørsmål om du vil bli truffet, men når og hvor hardt.

Dette kurset i cybersikkerhet går over to perioder. Det er lagt opp som en webinarserie på tre møter i uke 17 og tre møter i uke 21. Hvert møte er på to timer (fra 12.00 til 14.00) og holdes mandag, onsdag og fredag i de aktuelle ukene. Kurset vil ruste bedrifter til å tenke sikkerhet i alle ledd, og til bedre å forstå den nye trusselsituasjonen. For å sikre verdier og leveranser må bedrifter sette sikring av sitt IKT-miljø høyt på agendaen.

Men det er utfordrende å ha en helhetlig oversikt over sårbarheter og trusler. Hva er de mest kritiske områdene du bør ta for deg, og hvordan skal din virksomhet ta første steg for å modne risikostyringen?

Dette bidrar vi til å kunne svare på ved å tilby kompetanseheving innen sikkerhet, personvern, pålitelighet og avhengighet, samt strukturerte fremgangsmåter for systemevaluering.

IT-sikkerhet handler ikke først og fremst om teknologi eller leverandører, men om hva vi gjør før vi velger teknologi og hvordan teknologien skal brukes. For å kontinuerlig lære og justere tiltak er det viktig å ha oversikt over egne verdier og å forstå dagens trusselbilde. Som en rød tråd vil vi ha fokus på NIST Security grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og hvordan disse kan oversettes til praktisk bruk.

MERK! Kurset er GRATIS for klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI. Vi ønsker at de samme deltakerne følger samlingene gjennom hele kurset.

.

Hva tar kurset for seg?
 • Bygge kompetanse hos deltakerne innenfor Security, Privacy og Dependability (SPD) generelt
 • Hvordan planlegge og styre sikkerhetsarbeidet
 • Presentere metodeverk for å evaluere sikkerheten i ulike kritiske systemer
 • Demonstrering av hvordan kunstig intelligens benyttes for å oppdage avanserte angrep
 • Trender
 • Ulike sikkerhetsområder med tiltak innenfor teknologi, organisasjon og menneske for å forstå hvordan optimale sikkerhetsløsninger kan planlegges og operasjonaliseres
 • Demonstrasjon og bruk av tilgjengelige programmer for å gjennomføre en sikkerhetsanalyse

.

Hva vil du få ut av kurset? (læringsmål)
 • Forståelsen og betydningen av helhetlig sikkerhetsstyring
 • Hvordan du kan ta kontroll på IT-sikkerheten for minst mulig eksponering og risiko
 • Forståelse av dagens trusselbilde og trusselaktører
 • Forståelse av moderne sikkerhetsløsninger og deres av kunstig intelligens
 • Bevisstgjøring av behovet for å ha innsikt i hvilke verdier bedriften har og ønsker å sikre
 • Kunnskap om sikkerhetsutfordringer
 • Forståelsen av systematisk forebyggende sikkerhetsarbeid
HVA?

Kurs i Cyber Security

NÅR?

Del 1: Uke 17 (mandag, onsdag, fredag, klokken 12.00-14.00)

Del 2: Uke 21 (mandag, onsdag, fredag, klokken 12.00-14.00)

HVOR?

Webinar / Zoom

TEMA?

Security, Privacy og Dependability (SPD)