Webinar: Gaming Technology

Vil du vite mer om hvordan du, på en rimeligere måte, kan simulere prosesser og produktutvikling?
Bli med på vårt seminar om spillteknologi den 7. mai!

Tredimensjonale simuleringer kan gjøre veien fra idé til ferdig prosess og produkt vesentlig kortere, og mindre kostbar. En bedre forståelse av og tilgang til en virtuell 3D-verden gir oss et nytt, kraftig verktøy.

Dette seminaret vil gi deg et bedre innblikk i hvordan spillteknologi kan benyttes på nye anvendelsesområder, for eksempel innen smart city og smarte bygg, for å senke kostnader knyttet til simulering. Målet er at deltakerne skal få en bedre forståelse for hvordan teknologien kan bidra til mer effektiv utvikling av nye produkter og tjenester, og således bidra til vekst og lønnsomhet.

Spillteknologi (virtuell og utvidet virkelighet) og simulering har betydelig innflytelse på hverdagen vår, samfunnet og ikke minst for næringslivets rammevilkår. Utviklingen går stadig raskere i de fleste bransjer og forventningene øker til områder der spill- og VR-teknologi kan gjøre en stor forskjell. Dette krever at vi endrer måten vi jobber på, tenker og samhandler, for eksempel ved bruk av virtuell virkelighet (VR) innen opplæring, evaluering, kompetanseutvikling, beredskap og profilering.

MERK! Grunnet corona-pandemien vil kurset deles opp i kortere nettbaserte seminarer, fortrinnsvis i de ukene vi allerede har satt opp. Det vil sendes ut kalenderinvitasjoner med link til webinar til alle påmeldte.

HVA:

Seminar om spillteknologi

NÅR:

Uke 19

HVOR:

Webinar