KLINK 2020 – Samling 1: 
Velkommen til “Turning Tables”

Gå ikke glipp av “Turning Tables” tirsdag 25. august, der oppstartselskaper og etablerte bedrifter hjelper hverandre på direkten.

Dette er «live» innovasjonsrådgiving, hvor du både lærer selv og kan bidra med dine tips og råd.


Vi har satt sammen et høykompetent panel bestående av:

  • Eirik Nerdal – Startup Norway
  • Joakim Thorsen – Innovasjon Norge
  • Stein Bjørnstad – BI
  • Robert Ekrem – Völur

Panelet skal sammen med deg hjelpe selskapene GreenBird, VIPPS og Boxeez med helt konkrete spørsmål innen innovasjon og utvikling.

I tillegg byr vi på spennende og lærerike foredrag fra Mario Ek Aparicio fra VIPPS, Salvador Baille fra Intellis og Lars Bjørkevoll fra ScaleupXQ.


Program

09:00 – 09:10 Velkommen

09:10 – 09:30 Innledning og foredrag. Innovasjon og samarbeid mellom etablerte selskaper og startups (Salvador Baille)

09:30 – 10:30 Case fra en etablert bedrift (Greenbird ved Jon Terje Heggen)

10:30 – 11:00 Foredrag (VIPPS ved Mario Ek Aparicio)

11:00 – 12:00 Case fra en startup (Boxeez ved Peter Lirvall)

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:30 Foredrag (ScaleUpXQ ved Lars Bjørkevoll)

13:30 – 14:30 Case fra en etablert bedrift 2 (VIPPS ved Mario Aparicio)

14:30 – 15: 00 Wrap-up og vel hjem

Salvador Baille

«Innovasjon i etablerte bedrifter. The Good, The Bad and The Ugly»

Mario Ek Aparicio

«Vipps – innovatør eller tilrettelegger for markedsdrevet innovasjon?»