Hvem er med i næringsklyngen?

NCE Smart Energy Markets har over 70 medlemmer. Klyngen omfatter næringslivspartnere, kommuner og akademia med kompetanse innen prestasjonskultur, smarte byer og samfunn, smart energi og digital transformasjon.
Partene i samarbeidet har en enorm tillit til hverandre og også etter hvert et godt bilde av hva vi kan hjelpe hverandre med.

Terese Troy Prebensen, Fredrikstad Energi

Vi var nysgjerrige på hva som skjer her. Nå har vi funnet et felles startpunkt og vi skal dele erfaringer og kunnskap med hverandre.

Jarle Aambø, Olympiatoppen

Næringslivspartnere
Nettpartner
Akademia
Offentlig sektor
Samarbeidspartnere
Inkubatorbedrifter