KURS: Opplæring i Design Thinking

Prosjektet “Opplæring i Design Thinking” skal gi merverdi for våre klyngemedlemmer gjennom verktøy for å utvikle egen virksomhet eller prosjekter. 

HVA?

Kurs i Design Thinking levert av ProtoMore InnnovasjonsLAB.

NÅR?

4 halve dager à 4 timer, inkludert pauser og oppgaveløsning

 • Samling 1: Onsdag 23. september
 • Samling 2: Onsdag 14. oktober
 • Samling 3: Onsdag 28. oktober
 • Samling 4: Mandag 9. november
SPØRSMÅL?

Kontakt prosjektleder
Victoria Næss Jensen

Smart Innovation Norway har fått støtte fra Innovasjon Norge til å gjennomføre kurs i Design Thinking for klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets.

Metodikken går i korte trekk ut på å fokusere på og forstå kunden sine behov, generere mange ideer, teste og forkaste disse ideene tidlig gjennom enkel prototyping, for å komme raskere og billigere til et kommersielt produkt eller tjeneste. Opplæringen vil sette deltakerne i stand til effektivt å kunne realisere gevinster i prosjekter ved å forstå brukeren.

Kompetanseprogrammet gjennomføres av ProtoMore AS på vegne av NCE iKuben og består av fire digitale halvdagers workshops i løpet av høsten 2020. Det er begrenset antall plasser.

Kurset er GRATIS og gjennomføres via Zoom.

Ønsker du opplæring i Design Thinking?
Kontakt Victoria Næss Jensen for påmelding. Førstemann til mølla!

NCE iKuben er nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og omstilling, og gjennom ProtoMore InnovasjonsLAB tilbys et program i Design Thinking, med fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller, til andre klynger og deres deltagerbedrifter.

Kursoppsett

Samling 1

 • Hva er Design thinking?
 • Empati – kundeinnsikt
  • Observasjon
  • Hvordan stille de riktige spørsmålene?
 • Påvirkere  økosystem
 • Behov  Personas
 • Kundereise

Samling 2

 • Verifisere behov
 • Point of view
 • Team og verdien av tverrfaglighet
 • Digital trender og muligheter
 • Sirkulære verdikjeder

Samling 3

 • Hvordan løser vi behovene?
 • Kreativitet – idègenerering med basis i behov og digitale muligheter
 • Hvordan velge de beste ideene?
 • Hvordan skape verdi i en bærekraftig kontekst

Samling 4

 • Visualisering gjennom prototyping
 • Testing
 • Forretningsmodellering (skape verdi av mulighetene)
 • Konkretisere tiltak og eventuelle beslutningsgrunnlag