Nyheter


Lander prestisjetungt Horizon 2020 EU-prosjekt på 45 MNOK

Publisert : 15. mars 2016

NCE Smart Energy Markets og Oslo Cancer Cluster har sammen med seks europeiske klynger innen medisin og IT lykkes i å lande et prestisjetungt Horizon 2020 EU-prosjekt. EU-prosjektet skal bruke innovative IT-løsninger til å utvikle persontilpasset kreftbehandling. Tildelte midler er 45 MNOK, hvorav 34 MNOK skal gå uavkortet til de små...


NCE Smart går inn i et banebrytende FoU-prosjekt innen helse

Publisert : 10. mars 2016

Sykehuset skriver i dag ut pasienter som skal ha videre behandling i kommunen. – I dag blir de enten fulgt opp i hjemmene sine gjennom hjemmesykepleien, eller blir lagt inn på en seng på helsehuset, sier rådmann Roar Vevelstad. – De som skal ha behandling hjemme får i dag en frekvensbasert...


NCE involverer studenter i smart forskning!

Publisert : 7. mars 2016

Konkurransen har sitt utspring fra forskningsprosjekt «Smartere Remmen II», som handler om energieffektivisering av store bygg. Prosjektet er et samarbeid mellom Statsbygg, Høgskolen i Østfold, NCE Smart, Tiny Mesh, Serinus Technology og eSmart Systems. En viktig del av dette prosjektet handler om få tilbakemelding på inneklimaet på høgskolen fra studenter og...


NRK Østfold-intervju med NCE-ledelsen: Næringslivet i endring

Publisert : 25. februar 2016

NRK Østfold-intervju med NCE-ledelsen: Næringslivet i endring NRK Østfold intervjuet denne uken NCE-ledelsen om de teknologiske endringene næringslivet står ovenfor. Se hele intervjuet med styreleder Knut Johansen og daglig leder Ole Gabrielsen: Video : Unknown


Gründerbedriften Solar Village har inngått avtale om inkubasjonsbistand

Publisert : 23. februar 2016

Gründerbedriften Solar Village har inngått avtale om inkubasjonsbistand. Selskapet er allerede tilknyttet miljøet rundt NCE Smart Energy Markets, men kommer nå inn i inkubatoren for å få en bedre posisjon mot eksterne investorer. I pilotfasen har Solar Village vært basert i Zambia der man har utviklet enkle plantevernsprøyter som drives av...


God profilering av NCE på NHO Østfolds årskonferanse

Publisert : 18. februar 2016

God profilering av NCE på NHO Østfolds årskonferanse Teknologi og digitalisering sto på agendaen da NHO Østfold avholdt sin årskonferanse den 17. februar i Sarpsborg. Blant foredragsholderne var daglig leder i NCE Smart Energy Markets, Ole Gabrielsen. I sitt foredrag var ikke Ole Gabielsen sen om å poengtere at at norsk...