Nyheter


IceSolution AS inn i inkubatoren

Publisert : 21. januar 2016

IceSolution blir den første nye bedriften inn i SIVA-inkubatoren hos Smart Innovation Østfold. IceSolution er en spin off fra Re Turn i Fredrikstad og har utviklet teknologi for å smelte is fra vindmøllevinger ved hjelp av mikrobølger. IceSolution ser også for seg andre anvendelsesområder for teknologien som benytter en mikrobølgeabsorberende coating...


Advokat-avtale for inkubatorbedrifter

Publisert : 21. januar 2016

Smart Innovation Østfold har inngått avtale med advokatformaet Ytterbøl & Co om rabatt på advokattjenester for bedrifter som er knyttet til NCE Smart Incubator. Ytterbøl & Co er det største advokathuset i Østfold og har kontorer i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden. Avtalen senker terskelen for å få profesjonell juridisk bistand...


Delingsøkonomien utfordrer

Publisert : 7. januar 2016

Både historien og en nøktern betraktning av mulighetene som allerede er tilgjengelig i dagens informasjonssamfunn gjør at bevaring av det bestående ikke nødvendigvis er en fremtidsrettet idé.


Vellykket NTNU-fusjon – vi gratulerer!

Publisert : 6. januar 2016

NCE Smart Energy Markets er glade for at Norges største universitet er medlem av NCE-klyngen. Ved inngangen til 2016 har aldri klyngen vært mer relevant enn tidligere. Klimamøtet i Paris setter fart i det grønne skiftet og vil kreve kunnskap som finnes i klyngen Behovet for digital omstilling er stort. Sammen...


Klyngemedlem i sterk vekst

Publisert : 6. januar 2016

NCE Smart-nettverket er høyaktuelt. Første arbeidsdag i 2016 er det arbeidskraftbehovet i eSmart systems AS som viser hvordan kunnskapsområdene i NCE Smart finner vei til markedet. Mens den oljefyrte delen av Norge reduserer, går eSmart stikk motsatt vei og ønsker å nesten doble bemanningen med 30 nye medarbeidere. Les mer hos...


Balanse: Skap spenningen selv

Publisert : 18. desember 2015

Balanse: Skap spenning selv! Skap spenningen selv med Balanse, et spill fra Statnett, der du skal etablere ditt eget kraftsystem, løse byers kraftbehov og se om systemet tåler feil, små og store hendelser og ulike værforhold. Alt dette finner du i spillet BALANSE som nå er tilgjengelig fra App-store og GooglePlay....