Nyheter


Østfold Energi går inn som ny partner i NCE!

Publisert : 5. april 2016

Rustet for de store endringeneØstfold Energi og NCE Smart Energy Markets vil, i tillegg til klyngesamarbeidet, også fokusere på å etablere konkrete samarbeidsprosjekter med klar forretningsmessig verdi. Partene har allerede etablert et initiativ for utvikling av et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi i samarbeid med flere andre partnere innenfor energiforsyning, forskning og...


Horizon 2020 – Preparing Norwegian businesses for disruptive digitization

Publisert : 31. mars 2016

Horizon 2020 – Preparing Norwegian businesses for disruptive digitization The conference opened with an exclusive breakfast meeting where no fewer than three Norwegian ministers were represented: Mr. Torbjørn Røe Isaksen, Minister of Education and Research, Mrs. Elisabeth Aspaker, Minister of EEA and EU Affairs, as well as Minister Mæland. During the...


Bli med som utstiller på verdens største Smart City-messe i november

Publisert : 21. mars 2016

Innovasjon Norge inviterer nå norske selskaper, klynger og andre relevante institusjoner til å delta på Smart City Expo-messen i Barcelona fra den 15. til den 17. november 2016. På denne messen vil dere ha en unik mulighet til å møte representanter og utstillere fra alle de viktigste aktørene og byene innen...


Lander prestisjetungt Horizon 2020 EU-prosjekt på 45 MNOK

Publisert : 15. mars 2016

NCE Smart Energy Markets og Oslo Cancer Cluster har sammen med seks europeiske klynger innen medisin og IT lykkes i å lande et prestisjetungt Horizon 2020 EU-prosjekt. EU-prosjektet skal bruke innovative IT-løsninger til å utvikle persontilpasset kreftbehandling. Tildelte midler er 45 MNOK, hvorav 34 MNOK skal gå uavkortet til de små...


NCE Smart går inn i et banebrytende FoU-prosjekt innen helse

Publisert : 10. mars 2016

Sykehuset skriver i dag ut pasienter som skal ha videre behandling i kommunen. – I dag blir de enten fulgt opp i hjemmene sine gjennom hjemmesykepleien, eller blir lagt inn på en seng på helsehuset, sier rådmann Roar Vevelstad. – De som skal ha behandling hjemme får i dag en frekvensbasert...


NCE involverer studenter i smart forskning!

Publisert : 7. mars 2016

Konkurransen har sitt utspring fra forskningsprosjekt «Smartere Remmen II», som handler om energieffektivisering av store bygg. Prosjektet er et samarbeid mellom Statsbygg, Høgskolen i Østfold, NCE Smart, Tiny Mesh, Serinus Technology og eSmart Systems. En viktig del av dette prosjektet handler om få tilbakemelding på inneklimaet på høgskolen fra studenter og...