Smart Innovation Østfold har inngått avtale med advokatformaet Ytterbøl & Co om rabatt på advokattjenester for bedrifter som er knyttet til NCE Smart Incubator. Ytterbøl & Co er det største advokathuset i Østfold og har kontorer i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden.

Avtalen senker terskelen for å få profesjonell juridisk bistand for oppstartsbedriftene, og jeg er glad for at vi nå kan tilby betryggende kompetanse på alle relevante områder, sier inkubatorleder Espen N. Evensen.

Avtalen omfatter alle rettsområdene som Ytterbøl & Co dekker. I tillegg til fri konsultasjon og rabatt på gjeldende honorarer, åpner avtalen for samarbeid om kunnskapsformidling i inkubatoren.

Kontaktpersoner for avtalen er:

Advokatfirma Ytterbøl & Co: Adv Per Magnus Bråthen, tlf 69161800, epost: per.braathen@ytterbol.com

NCE Smart Incubator: Espen N. Evensen, tlf 90755733, epost: ene@ncesmart.com

Advokat-avtale for inkubatorbedrifter