Snart klart for andre møte i arbeidsgruppen Digitalisering:

– En god arena for å lære, finne samarbeidspartnere og koordinere felles aktiviteter

I februar holdt Smart Innovation Norway årets første møte i arbeidsgruppen Digitalisering. Målet var å kartlegge muligheter og områder for innovasjon. I mai holdes det andre arbeidsgruppemøtet, og denne gangen er temaet «Standardisering og digitalisering i bygg- og anleggssektoren».

Av Mari Kristine Buckholm, 12. april 2019

– Teknologien muliggjør nye forretningsmodeller. Digitalisering handler ikke bare om teknologi, ledelse og organisering; kultur er vel så viktig for å lykkes. Det er viktig at ledelsen tør å tenke nytt, prøve og feile. Det er slik vi skaper innovasjon. I tillegg bygger vi nettverk, deler og lærer av hverandres erfaringer, sier Mette Fritsch, Business Development Manager i Communicate AS.

Hun deltok på Smart Innovation Norways første samling i arbeidsgruppen Digitalisering i Oslo i februar, sammen med elleve andre engasjerte klyngemedlemmer.

.

Standardisering og digitalisering

Tirsdag 2. mai går det andre arbeidsgruppemøtet av stabelen i Halden.

– Det første møtet hadde som formål å tydeliggjøre områder innen digitalisering som gruppen skulle ha fokus på. Basert på dette, vil det neste arbeidsmøtet dreie seg om standardisering og digitalisering i bygg- og anleggssektoren, forteller Kjell Reidar Mydske, midlertidig leder for NCE Smart Energy Markets hos Smart Innovation Norway.

Han forklarer at arbeidsgruppen er til for medlemmer av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og har tre overordnede målsetninger; danne et faglig forum, nettverksbygging og utvikle innovasjonsprosjekter.

– Bygge hverandre gode

Til det andre arbeidsgruppemøtet i mai kommer en representant fra bygg- og anleggssektoren for å snakke om de utfordringene hans virksomhet møter i forhold til standardisering og digitalisering. Samlingen vil ha fokus på å identifisere prosjekter/ideer som tar tak i denne problemstillingen.

– Jeg gleder meg til å være med på det neste møtet fordi det er mange spennende prosjekter på gang i bygg- og anleggssektoren. Bransjen er nå moden og bevisst på at teknologi gir uendelige muligheter for effektivisering og nye forretningsmodeller, påpeker Fritsch (bildet). Hun legger til:

– Arbeidsgruppen er en god arena for å lære, finne samarbeidspartnere og koordinere felles aktiviteter. Ikke minst kan vi finne synergier i det arbeidet vi gjør, og bygge hverandre gode.