Sluttbrukerinvolveringsekspert besøker E-LAND-pilotene:

– Vårt mål er å forstå dynamikken mellom de involverte selskapene og sluttbrukerne

For at EU-prosjektet E-LAND skal kunne utvikle de beste løsningene for hver pilot, reiser prosjektansvarlig for samfunnsbygging og sluttbrukerinvolvering, Thomas Mikkelsen, rundt til hvert pilotsted for å bli kjent med de ulike aktørene og deres behov.

Av Mari Kristine Buckholm, 14. mai 2019

– For å lykkes med implementeringen av ny teknologi, må du forstå hva som driver deltakelse og hva som hindrer det; hva er barrierene og hvilke knapper må du trykke på for å få ting til å skje, sier Thomas Mikkelsen, CEO i GECO Global – Green Energy Consultancy og prosjektleder for arbeidspakke 2 «Community Building and End-User Involvement» i Horisont 2020-prosjektet E-LAND.

Smart Innovation Norway er en av 14 europeiske og indiske partnere i EU-prosjektet med et budsjett på over 60 millioner kroner.

.

Besøker pilotstedene

Nå er Mikkelsen og hans kollega, atferdsforsker Bonnie Murphy, i gang med å besøke de tre europeiske pilotene i Norge, Spania og Romania. Borg Havn i Fredrikstad var først ut.

– Du trenger å snakke med folk, du trenger å forstå omgivelsene og virksomhetene. Den beste måten å gjøre det på, er å komme på besøk, påpeker Mikkelsen.

Han og Murphy brukte en uke i Borg Havn, hvor de utforsket området, besøkte selskaper og kommunen, diskuterte og gjorde intervjuer med involverte aktører og sluttbrukere. Deretter fulgte Walqa Technology Park i Spania, før Campus of Valahia University of Targoviste (UVTgv) i Romania venter til slutt.

.

Det store bildet

– Veldig ofte snakker man om teknologien og løsningene, men glemmer samfunnet, kulturen og grunnarbeidet som ligger bak. Vårt mål er å forstå alle disse koblingene og dynamikken som er i spill, og være smarte i forhold til hvordan vi lanserer løsningen – for å sikre maksimum effekt, kommenterer Murphy.

Som atferdsforsker er hun eksperten «on site». Murphy organiserer pilotbesøkene og sørger for at de rette personene å snakke med blir identifisert.

– Min jobb er å forstå det store bildet. Forhåpentligvis kan vi kartlegge hvordan disse samfunnene ser ut og lage en passende engasjementsplan, sier Murphy.

To par øyne

Mikkelsen understreker viktigheten av å reise rundt til de ulike stedene og møte nøkkelaktører i egen person.

– Vi er ikke der ute bare for å intervjue folk, men også for å forstå dynamikken og hvordan alt fungerer. Vi har allerede opplevd at det å ha mer enn bare ett sett øyne som ser, er viktig. Mens man sitter og diskuterer med noen, kan den andre observere dynamikken i rommet, forklarer Mikkelsen.

– Det har så mye å si når du er i samme rom som noen og du umiddelbart kan føle hvordan deres gruppe operer annerledes enn noen andre, supplerer Murphy.

.

Å engasjere sluttbrukerne

Duoens første idé etter å ha snakket med aktører tilknyttet Borg Havn, er å koble alle sammen og oppmuntre dem til å engasjere seg. I tillegg har de bitt seg merke i at folks ambisjoner knyttet til energisparing ikke er spesielt store.

– De fleste menneskene her forstår ikke, eller vet ikke, hvor mye energi de bruker. Derfor har vi diskutert muligheten for å visualisere, når du kommer inn i havnen, hvor mye energi som har blitt brukt i dag sammenlignet med i går eller i fjor. Dette kan kanskje motivere folk til å tenke på hvordan de utnytter energien de bruker hver dag, foreslår Mikkelsen.

Resultatene og diskusjonene fra hvert pilotbesøk vil sammenlignes i en endelig prosjektrapport og en konkret engasjementsstrategi.