Big Data Analytics-kurs vel gjennomført

I løpet av 4 lærerike dager i august og september ble et nytt Big Data Analytics-kurs gjennomført. Kurset gikk over 2+2 dager og målet var å gi de kursdeltagerne inspirasjon og kompetanse for å ta i bruk Big Data/maskinlæring.

Nye muligheter
De 15 kursdeltagerne representerte et mangfold av norsk næringsliv og offentlig sektor, og fikk kurset inneholdt blant annet maskinlæring, databaser, visualisering, personvern og et analytisk rammeverk for en praktisk tilnærming til å kunne igangsette egne prosjekter. -Dette var en meget god start på tilnærmingen til BigData-fagområdet for oss. Det varierte kursinnholdet ga god innsikt i nye muligheter og tankesett, sa Trude Bjering-Strand og Frode Magnussen fra Østfold Energi.

Hjemmeoppgave fra egen bedrift
Mellom kursdagene ble det utdelt en hjemmeoppgave hvor deltakerne fikk bryne seg på problemstillinger fra egen bedrift. Dette bidro til å konkretisere tematikken og gjorde deltakerne rustet til å stille gode, kritiske spørsmål til hverandres tanker og metode. Deltagerne fra Østfold Energi synes denne metodikken var god: -Kurset ga oss en kickstart for å evaluere potensielle områder i egen bedrift og ikke minst innblikk i en verktøykasse og et fagmiljø hvor man kan hente mer bistand.

Ny innsikt og nytt tankesett
Kursdeltakerne har gitt tilbakemelding på at kurset har dekket mange innfallsvinkler og gitt et økt utfallsrom av hvor og hvordan Big Data kan anvendes i flere industrier og bransjer. Med dette sitter de igjen med ny innsikt og et nytt tankesett – noe som er viktig for å kunne stille de rette spørsmålene tidlig i prosessen.

Ivan Dahlberg og Julianne Stensen fra Statnett var fornøyde med læringsutbyttet: -Kurset utfordret oss til å tenke nytt om hvordan nytt tankesett og ny teknologi kan heve kvaliteten på vårt arbeid. I tillegg til de verdifulle foredragene var det meget spennende å høre hvordan de andre kursdeltagerne tenkte å bruke Big Data og ny teknologi i egne bedrifter.

Big Data Analytics-kurset er utviklet i samarbeid mellom Smart Innovation Østfold, Capgemini og Høgskolen i Østfold.