Innovasjon Norge inviterer nå norske selskaper, klynger og andre relevante institusjoner til å delta på Smart City Expo-messen i Barcelona fra den 15. til den 17. november 2016. På denne messen vil dere ha en unik mulighet til å møte representanter og utstillere fra alle de viktigste aktørene og byene innen Smart City!

Selve Expo består av en messedel og en konferansedel, hvor det arrangeres workshops og holdes innlegg. I tillegg arrangeres det en rekke mindre fag- og bransjesamlinger, konkurranser og lignende. Blant de mest kjente er European Utility Week, iWater og the Circular Economy European Summit.

Satsingen er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Ambassaden i Madrid, Nordic Edge og IKT Norge.

Påmeldingsfrist: 29. april

Mer informasjon om programmet og påmelding finner dere her.

Bli med som utstiller på verdens største smart city-messe!