Video: Statsbygg-direktør Anett Andreassen om ByggSammen

– Byggenæringen har mye å hente på å forbedre og effektivisere prosesser

Intensivprogrammet ByggSammen skal gi aktører i byggenæringen en praktisk og lettfattelig innføring i temaer og verktøy som raskt kan vise seg å være lønnsomme. Direktøren for digitalisering og utvikling i Statsbygg oppfordrer «alle» til å melde seg på.

Av Mari Kristine Buckholm, 25. juni 2020

– Programmet tar for seg bestilling, logistikk og vareflyt i prosjekter. Vi vet, både basert på kartlegging og erfaring, at det er et stort potensial på det området for å effektivisere og forbedre prosessene – gjennom bruk av digitale verktøy og nye måter å jobbe på, sier Anett Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg. Hun legger til:

– Jeg tror veldig mange byggentreprenører kan ha stor nytte av å være med på ByggSammen-programmet og jobbe med hvordan man kan effektivisere slike prosesser.

Behov for kompetanse

BIM Verdi, Smart Innovation Norway og Innovasjon Norge har utviklet ByggSammen med mål om å ta i bruk en metodikk som definerer og løser «pes» (problemstillinger) og identifiserer «pluss» (nye løsninger og tjenester), gjerne ved bruk av eksisterende standarder og teknologier i en praktisk setting. Andreassen tror bransjen har behov for å utvikle mer kompetanse på logistikk og flyt.

– Man er fokusert på de enkelte leveransene og den enkelte produksjonen, men det å få varer og personell inn på riktig tid og gjøre disse flytene sømløse digitalt, og dermed fjerne det som i programmet kalles pes, også kjent som «waste» eller uproduktiv tid, vet vi at byggenæringen har mye å hente på, påpeker hun.

Unik mulighet

I tillegg til nyttig kunnskap om hvordan man kan effektivisere prosesser og prosjekter, vil deltakelse i ByggSammen-programmet også gi nye muligheter.

– Gjennom programmet vil man få kompetanse om hvordan man kan rigge prosjekter annerledes, hvordan man kan utnytte digitale verktøy, hvordan man kan samarbeide bedre slik at man forbedrer resultatene sine, reduserer kostnader, øker produktivitet og til syvende og sist kvalitet. Det bør være noe alle ønsker og er tjent med, sier Andreassen.

Første samling i programmet går av stabelen i slutten av august og er spesielt rettet mot entreprenører, byggevareprodusenter og aktører i byggevarehandelen.

– Jeg oppfordrer alle til å melde seg på ByggSammen-programmet og modulen om smartere bestilling for å få en unik mulighet til å lære og bygge kompetanse om hvordan vareflyt, logistikk og bruk av digitale verktøy kan effektivisere prosjektene deres og gi dere bedre kvalitet og mer lønnsomhet, avslutter Statsbygg-direktøren.

Om Statsbygg

  • Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med hovedkontor i Oslo.
  • Bedriften skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor.
  • Statsbyggs hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

Kilde: statsbygg.no

Om ByggSammen-programmet

  • Et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Smart Innovation Norway og BIM Verdi.
  • Et kompakt, innholdsrikt og fremtidsrettet læringsprogram spesielt utviklet for entreprenører, byggevareprodusenter og handelshus.
  • I løpet av kurset får deltakerne innsyn i hva de som lykkes med kunderettet digitalisering av vareflyten i byggenæringen gjør.

Kilde: byggsammen.net