Sammen med Scanergy og Marker kommune skal Smart Innovation Norway utvikle visjon og sette målsetninger for Marker vindpark – Energiakademi/Besøkssenter.

Av Mari Kristine Buckholm, 14. august 2018

Bygger innovativt besøkssenter for vindkraftpark

INNOVATIV TRIO: Tor Arne Pedersen i Scanergy (fra venstre), Vidar Østenby i Marker kommune og Thor Moen i Smart Innovation Norway.

Smart Innovation Norway inngår samarbeid med Marker kommune:

– Dette er et kjempespennende prosjekt som kan bidra til mer kunnskap og erfaring om fornybar energi og bærekraft, med spesielt fokus på vindkraftproduksjonen i Norge, forteller prosjektleder Ulrika Holmgren, seniorrådgiver i Smarte Byer & Samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway.

.

For hvem?

I juli signerte partene avtalen, som foreløpig løper til 17. november 2018. Smart Innovation Norway, Scanergy og Marker kommune skal i løpet av høsten legge grunnlaget og sette visjon og målsetninger for Marker vindpark – Energiakademi/Besøkssenter.

– Vi skal beskrive hva, hvordan og for hvem dette senteret skal være, forklarer leder for Smart Innovation Norways Smarte Byer & Samfunn-avdeling, Thor Moen.

Arbeidet består av en rekke workshops sammen med prosjektgruppe og eksterne ressurser, som næringsliv og akademia, for å sikre felles interesser og et innovativt besøkssenter.

Søker de beste ideene

– Her har vi mulighet å jobbe med både teknologi, digitalisering og visualisering for å skape forståelse og nysgjerrighet om fornybar energiproduksjon. Å bygge et innovativt besøkssenter for en vindkraftpark muliggjør god involvering av både innbyggere, næringsliv og andre interessenter, understreker Holmgren.

– Vi ønsker å koble på vårt eget ekspertisenettverk, både på F&I og i næringsklyngen, for å få de beste ideene på bordet, legger hun til.

.

Økt fornybar energi

Holmgren påpeker at Smart Innovation Norways ekspertiseområder innen Smart City, energi, digitalisering, visualisering og design thinking vil komme vel til nytte i samarbeidet. Prosjektet vil i tillegg skape muligheter for aktører i selskapets klyngenettverk.

– Samtidig vil vi selvfølgelig bidra med å øke andelen fornybar energiproduksjon i Norge. Vindkraft stod for 1,5 prosent av den samlede energiproduksjonen i Norge i fjor, og vi har gode forutsetninger for å produsere enda mer. Vindkraftutbyggingen i verden øker for hvert år, avslutter prosjektlederen.