Byggmester deler sine erfaringer fra moderne trebygging:

– Å bygge i massivt tre er bærekraftig og bidrar positivt

Onsdag 4. desember arrangeres «Moderne bygging med tre», et kompetanseforum for bedrifter i byggebransjen i Østfold og Fyrbodal. Hensikten er å gi et innblikk i nye muligheter for bygging med tre.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. november 2019

– «rethinking wood» er et samarbeidprosjekt mellom Fyrbodal i Sverige og Østfold i Norge. Målet med prosjektet er å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter. Bakgrunnen er at en satsing på større utnyttelse av tre kan være en motor for næringsutvikling, innovasjon og klimaspørsmål i regionen, sier Bjørn Horten, prosjektleder i Næringsseksjonen i Østfold fylkeskommune.

For å øke kunnskapen rundt moderne bygging med tre, arrangerer interregprosjektene «rethinking wood» og «The Bioeconomy Region», i samarbeid med Smart Innovation Norway, derfor et seminar som tar for seg hvordan trebygg påvirker inneklima og helse og hvordan nye hjelpemidler og digitale verktøy kan bidra til å utvikle bransjen videre.

Seminaret avholdes i Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark i Halden onsdag 4. desember.

Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling

– Vi retter søkelyset på hvordan bedrifter i vår region kan posisjonere seg i et voksende regionalt og nasjonalt marked for store bygg med bærende konstruksjoner i tre. Målgruppen er bedrifter i trebransjen i Fyrbodal i Sverige og i Østfold i Norge. Med trebransjen menes alt fra avvirkning av skog, produksjon av trelast og trevarer, rådgivere som arkitekter og konstruktører og byggmestere og entrprenører, forklarer Horten.

Dagen vil inneholde presentasjoner fra ulike relevante aktører, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. I tillegg skal det arrangeres panelsamtaler. En av deltakerne i panelet er byggmester Egil Norli, som har oppført sitt eget næringsbygg i massivt tre.

– Vi har erfaring med både å bygge og bo i massivt tre og har svært positiv erfaring med rasjonell byggeprosess og godt innemiljø. Vi har kombinert massivt tre med andre åpne og naturlige materialer. Bygget har god arkitektur, mye synlig tre og det «puster», forteller Norli.

Fordeler med massivt tre

Han ser mange flere fordeler med bygg i massivt tre. Blant annet er byggeprosessen rask og effektiv, under forutsetning av god planlegging og prosjektering. Det er høy presisjon på produserte elementer og levering. I tillegg gir lite støy, støv og fukt et godt arbeidsmiljø. Men først og fremst:

– Å bygge i massivt tre er bærekraftig og bidrar positivt i et klima- og miljøperspektiv.

Norli påpeker at byggteknologien (materiale og arbeidsmetode) er egnet på mange typer bygg, men ikke nødvendigvis alle.

– Ut fra et overordnet miljøhensyn bør det vurderes å bygge i massivt tre der det kan ligge til rette for det. Når det i tillegg ikke koster mer, og gir et sunt og godt innemiljø både under bygging og i bruk, bør massivt tre foretrekkes, understreker byggmesteren.