Innovasjon Norge innvilger midler til nytt prosjekt rettet mot IT- og byggindustrien:

– DataCat skal gi klyngepartnere ny innsikt i hvordan sensorbaserte datastrømmer kan håndteres

Gjennom forprosjektet DataCat skal Smart Innovation Norway og flere klyngepartnere se på hvordan man best mulig kan systematisere data og hente ut meningsfull informasjon fra sensorikk i hus og bygg.

Av Mari Kristine Buckholm, 18. august 2020

– Essensen er å forberede et eller flere hovedprosjekt som gjør det mulig å krysskople store datastrømmer fra ulike kilder på en måte som gjør det mulig å hente ut meningsfull informasjon ved hjelp av statistiske verktøy, maskinlæringsverktøy og så videre, uten for mye manuell innsats og med maksimalt utbytte for relevante anvendelser, forteller professor Bernt Bremdal, seniorrådgiver innen energisystemer hos Smart Innovation Norway.

Prosjektet DataCat (Data Categorization for buildings) fikk nylig innvilget støtte fra Innovasjon Norge og skal undersøke anvendelser innenfor smarte bygg og smarte hus som er instrumentert opp med en mengde ulike sensorer.

– En utfordring er å finne måter å representere semantikk på, det vil si hva dataene egentlig viser, også kalt ontologier – som gjør at data kan (hash)tagges automatisk og på standardisert vis. Dermed kan datastrømmer kategoriseres effektivt og koples deretter på en god måte, påpeker Bremdal.

Fremtidens gull?

I dag snakkes det mye om at data er fremtidens gull. Men ifølge Bremdal er forvaltningen av data som en ressurs svært mager og usystematisk. Både Norge og Europa har i stor grad overlatt dette til amerikanske og asiatiske aktører som allerede har generert store verdier rundt utnyttelse av data som ressurs.

– Man må tilstrebe en helhetlig standard som binder flere fagområder sammen. Flere av disse omfatter ontologier som gjør det mulig å kategorisere og kople informasjon om fagspesifikke objekter, understreker Bremdal.

Bakgrunnen for at Smart Innovation Norway søkte om midler til å gjennomføre et prosjekt som DataCat handler nettopp om å utnytte teknologien og mulighetene som følger tiden vi lever i.

– Tingenes internett (IoT) kommer for fullt. Data i store mengder tyter ut av flere sensorer og andre tekniske enheter, som for eksempel smarttelefoner. Disse dyttes kanskje inn i databaser og blir ofte liggende der som en «grå masse» uten noen form for kategorisering eller tagging av innholdet, forteller Bremdal. Han fortsetter:

– Til tross for mye «opphausing» av maskinlæring og maskinlæringsverktøy er disse verktøyene helt avhengig kvalifisert input og gode treningssett. Ofte må slike treningssett skapes med mye manuell innsats fordi innholdet i liten grad er kategorisert på forhånd. Dette er tidkrevende og kostbart.

Prosjekt med mye potensial

Gjennom prosjektet håper Smart Innovation Norway å nærme seg aktiviteter som pågår andre steder i Europa og i standardiseringsorgan som ISO. Først og fremst er DataCat et klyngeprosjekt som har til hensikt å spinne ut større hovedprosjekter.

– I forprosjektet vil mange av våre partnere være med og skaffe seg innsikt over problemstillinger, muligheter og «state-of-the-art», og forhåpentligvis generere egne ideer som flere kan samarbeide med og utvikle videre i nye prosjekter, sier Bremdal.

Han røper at flere bedrifter i næringsklyngen har caser som passer godt inn i prosjektet, deriblant Communicate og Statsbygg.

– Communicate er et selskap som er godt posisjonert til å ta mye av dette videre. Statsbygg er et selskap som vil kunne få praktisk utbytte av dette etter hvert som de instrumenterer opp sine bygg, forklarer Bremdal.

Oppdateringer