DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret etablerer samarbeid med Smart Innovation Norway

Digitaliseringen treffer norsk næringsliv som en flodbølge. Smart Innovation Norway inngår nå en strategisk samarbeidsavtale med DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret for å bygge bro mellom forskning og næringsutvikling og for å gi regionalt næringsliv et digitalt kompetanseløft.
Storsatsning på digitalisering av norsk næringsliv

DIGITALNORWAY-Toppindustrisenteret er et nasjonalt, tverrindustrielt næringslivsdrevet initiativ, som har som formål å skape digital transformasjon og vekst for norsk næringsliv. Bak initiativet står 12 av Norges største virksomheter og 12 av Norges viktigste universitets- og forskningsmiljøer.

– Digitalisering utgjør i dag en like revolusjonerende kraft som da elektrisiteten, bilene og telefonen kom – bare at utviklingen i dag går mange ganger så fort! Våre initiativtagere ser at Norge nå må mobilisere for å skape norske digitale vinnere, sier kommunikasjonsansvarlig Ole-Harald Nafstad i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS.

Initiativet knytter ledende digitale nettverk og miljøer sammen for å spre kompetanse og kunnskap på tvers av sektorer og bransjer. Smart Innovation Norway vil i denne sammenhengen fungere som motor for spredning av digital kompetanse og spisskompetanse innen smart energi og smarte byer inn mot resten av Norge.

Kompetansehub for intelligent teknologi

– DIGITALNORWAY ser på Smart Innovation Norway som en av Norges ledende aktører innenfor digitalisering, smart energi og smarte byer, med internasjonal gjennomslagskraft. Smart Innovation Norway har allerede vist at de ligger helt i front i Norge, og DIGITALNORWAY vil bidra til at klyngen får et bredere nettverk og større gjennomslag, sier Nafstad.

Smart Innovation Norway får med det en regional knutepunktstatus i DIGITALNORWAY. Målet er å skape et “desentralisert Silicon Valley” der de samler kompetanse på tvers av geografiske og bransjemessige skillelinjer.

–DIGITALNORWAY og Smart Innovation Norway vil sammen bygge en effektiv bro mellom forskning og næringsutvikling innen det digitale domenet. Ved bruk av ny teknologi, kunstig intelligens og nye forretningsmodeller, ønsker vi å flytte grenser for næringsutvikling og øke ambisjonsnivået i næringslivet generelt, sier Ole Gabrielsen, administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

Admimistrerende direktør i Smart Innovation Norway, Ole Gabrielsen, er fornøyd med det nye samarbeidet med DIGITALNORWAY.

Kontaktpersoner

Mette Magnussen
Head of Communication, Smart Innovation Norway
+47 959 98 143
mette.magnussen@ncesmart.com

Ole-Harald Nafstad
Kommunikasjonsansvarlig, Digital Norway – Toppindustrisenteret AS
+47 90 13 65 38
ole@abelia.no

.

Mer informasjon

Om Smart Innovation Norway AS:

Smart Innovation Norway AS er en forskning- og innovasjonsbedrift med over 30 ansatte, som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets. Selskapet jobber med innovasjon og næringsutvikling innen smart energi, smarte byer og samfunn og digitalisering. I NCE Smart Energy Markets-klyngen er det en rekke private, akademiske og offentlige aktører som innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics og intelligent teknologi, som nå anvendes innen smart energi og smarte samfunn. Siden 2009 har Smart Innovation Norway initiert og deltatt i over 20 nasjonale og internasjonale forskning- og innovasjonsprosjekter, hvorav 5 av disse er Horizon 2020 EU-prosjekter.

.

Om Digital Norway – Toppindustrisenteret AS:

DIGITALNORWAY-Toppindustrisenteret er et nasjonalt, tverrindustrielt næringslivsdrevet initiativ med operasjonell oppstart i juni 2017. DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret skal samle og dele kunnskap, erfaringer, teknologier, forretningsmodeller og kompetanse i partnerskap mellom aktører innen norsk industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, virkemiddelapparatet og klynger. DIGITALNORWAY-Toppindustrisenteret har som formål å skape digital transformasjon og vekst for norsk næringsliv.

DIGITALNORWAY er et konkret svar på næringsminister Monica Mælands bekymring. Hennes budskap er at Norsk næringsliv må digitalisere for å overleve, noe som er en sentral del av den nylig lanserte Industrimeldingen. DIGITALNORWAY – er også et konkret svar på Jan Tore Sanners budskap om at digitalisering er avgjørende for næringsutviklingen i norske distrikter.

https://www.digitalnorway.com/nyheter/2017/1/27/klar-til-hjelpe-robot-sanner-med-digitale-distrikter

Du kan lese mer om initiativet på http://www.digitalnorway.com

Av Mette M. Magnussen, 8. mars 2017