LAGER FREMTIDSFILM: Utøvende produsent/regissør i Nordic Media Lab, Trond-Atle Bokerød, og seniorrådgiver i Smarte byer & samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway, Ulrika Holmgren, viser fram Grålum simulert i spillmotor. (Begge foto: Mari Kristine Buckholm)

Drar nytte av Nordic Media Labs unike visualiseringskompetanse:

– Vi skal gjøre noe ingen har gjort før oss

Nordic Media Lab bruker sin egenutviklede spillmotor i arbeidet med den revolusjonerende og framtidsrettede Smart Mobilitet Grålum-filmen for Sarpsborg kommune.

Av Mari Kristine Buckholm, 19. januar 2018

– Det som er helt nytt, er at vi bruker en spillmotor som simulator for å lage film. Jeg tror vi kan si at dette aldri har blitt gjort før, forteller Trond-Atle Bokerød, utøvende produsent og regissør i Nordic Media Lab, som er en del av kommunikasjons- og visualiseringsavdelingen til Smart Innovation Norway.

Det er Sarpsborg kommune som eier filmprosjektet, som skal visualisere hvilke Smart City-planer og visjoner kommunen har for Grålum-området.

Etter en tøff anbudsrunde, var det Nordic Media Labs «utenfor boksen»-idé som landet oppgaven.

.

Vil skape debatt

– Smart Mobilitet Grålum ønsker å engasjere næringslivet og innbyggerne i Sarpsborg til å være med og snakke om hva fremtidens Grålum kan være. Men vi ønsker ikke å sette det i en kontekst som er absolutt. Vi vil ikke lage en fremtidsvisjon som folk tror er låst, men vi vil lage en film som skaper diskusjon og samtaler, forklarer Bokerød.

For å få til det, skal teamet lage film ved hjelp av en spillsimulator.

– Det er den samme simulatoren vi har brukt i arbeidet med eSmart Systems’ Connected Drone. Filmmediet er veldig sterkt, og vi har funnet en metode å gjøre det på som hjelper folk til å forstå at dette er fantasi, påpeker regissøren.

.

Fremtidskompetanse

Grunnen til at denne måten å lage film på er så lite brukt, er enkelt og greit at datamaskinene tidligere ikke har vært sterke nok.

– Derfor har det ikke sett bra ut. Nå er vi der at såkalt sanntidsrendering ser såpass bra ut at det selger. Vi ble valgt på bakgrunn av kompetansen vi har med å fortelle slike historier, sier Bokerød.

Han trekker fram den snart to år gamle «My city in the future»-filmen som eksempel:

– Der løste vi utfordringen ved å bruke en barnestemme i stedet for en voksen. Det gjorde det enklere for seerne å forstå at det de så var en fremtidsvisjon.

– Høy innovasjonsgrad

Filmen skal være ferdig 1. mars, og Nordic Media Lab og deres spillutviklere er allerede godt i gang med simuleringen. Bokerød røper at prosjektet er viktig for dem, men også for Smart Innovation Norway som selskap.

– Vår Smarte byer & samfunn-avdeling er allerede rådgivere i Smart Mobilitet Grålum-prosjektet, noe som gjør at vårt interne samarbeid styrkes. Endelig får vi laget en film basert på smarte byer-tankegangen. I tillegg betyr prosjektet at vi virkelig får vist fram spillmotoren vår. Vi klarer å vise høy innovasjonsgrad i et innovasjonsprosjekt med innovative mennesker, og det er kult, kommenterer Nordic Media lab-sjefen og smiler.

Han legger til:

– Det vi lager i simulatoren er egentlig et byplanleggingsverktøy, og vi kan for eksempel vise trafikkmønster i sanntid. Det vil si at alle andre kommuner og byer kan få sin egen simulator. For oss blir filmen derfor en markedskanal utad.

(Se lærling Philip Buckholms vlogg om filmprosjektet:)

Nordic Media Lab-lærling Philip vlogger om Smart Mobilitet Grålum-filmen