DIGITAL KOMPETANSE: Totalt 31 deltakere gjennomførte høstens Big Data Analytics-kurs i regi av Smart Innovation Norway. (Alle foto: Stein Johnsen)

Høstens Big Data Analytics-kurs er ved veis ende. Resultatet? Over 30 ledere og utviklere fra offentlig og privat sektor er enda bedre rustet for den digitale morgendagen.

Av Mari Kristine Buckholm, 7. september 2017

– Du må gjerne tenke stort, men kom i gang!

– Det har vært veldig bra! Mange gode «use cases», som hjelper oss å forstå hvordan Big Data kan brukes, sier kursdeltaker Sjur Vindal, forretningsutvikler i ProtoMore (som er vertskap for næringsklyngen iKuben i Molde).

Kurset i Big Data Analytics over 2+2 dager, som er et samarbeid mellom arrangør Smart Innovation Norway, Capgemini, Høgskolen i Østfold og iKuben i Molde, har som formål å gi en innføring i hva Big Data er og hvordan teknologien kan anvendes for å skape innsikt, verdi og konkurransemessige fortrinn.

.

Ukjente begreper

Med andre ord; etter endt kurs skal deltakerne være bedre rustet for den digitale morgendagen – som nærmer seg med stormskritt.

– Det er masse terminologi som må læres. Man har kanskje hørt om en del ting fra før, men ikke satt det helt i system. Det handler for eksempel om å forstå hva «deep learning» er i forhold til «machine learning», hvordan det henger sammen og hvordan vi kan bruke det, kommenterer Vindal.

Kurset er rettet mot mellomledere og nøkkelressurser i bedrifter, organisasjoner eller kommuner som skal jobbe med, eller ha ansvar for, virksomhetens grep og satsning rundt digital intelligens og maskinlæring.

.

Hvordan bruke data?

– Den største utfordringen vi ser, er at mange bedrifter sier de har mye data, de har sensorer plassert rundt omkring, men de vet ikke hvordan de skal bruke disse dataene. Fra mitt ståsted handler det om å lære hvordan man kan ta i bruk slike data, påpeker Vindal.

Han legger til at ProtoMore ønsker å finne ut av hvordan man på best mulig måte kan skape verdi ut av datamengdene.

– Mange bedrifter ønsker å selge disse dataene, det blir deres nye forretningsmodell. For eksempel: De kan ikke lenger sende like mange personer ut på en plattform i Nordsjøen, men kanskje bare halvparten. Da må de bruke datateknologi – slik at de kan tjene penger på dataene de leverer. Samtidig er det viktig at den andre parten også ser verdien i det, poengterer Vindal.

.

Metode og struktur

Fredrik Roppestad, utvikler i Communicate, deltok også på kurset. Han har et litt annet utgangspunkt enn Vindal, men ser likevel stor nytteverdi i kursinnholdet.

– Jeg har jobbet mye med det tekniske og har vært mest opptatt av å få tak i metoden i forhold til å angripe en forretningscase, forklarer han.

For eksempel ønsket Roppestad å få kunnskap om hvordan han kan planlegge og strukturere arbeidet.

– Det er vanskelig. Når du kommer ut til en kunde, er det mye data ute og går, men hvordan skal vi bruke det? Vårt ønske er å få i gang en prosess og hjelpe dem med noen verktøy, som å skrive ned spørsmål på hva de vil ha svar på og hjelpe til med å finne svarene, sier Communicate-utvikleren.

.

Aktuell tematikk

Thomas Becke i Capgemini var ansvarlig for Big Data-kurset, som denne høsten ble arrangert for tredje gang. Han er svært fornøyd med responsen fra årets deltakere.

– Vi har fått positiv respons. De synes det er relevant og jeg tror vi har truffet bra på tematikken, sier Becke. Som gleder seg over at det var rekordmange påmeldte deltakere (31) til høstens kurs.

– Det er ikke bare flere med totalt, men det er også flere som kommer fra forretningssiden. Forrige gang var det flere fra teknisk side. Det var en veldig fin gjeng, som var flinke til å spørre og diskutere, forteller kurslederen.

Han oppsummerer sitt viktigste budskap på følgende måte:

– Begynn å gjøre noe! Du må gjerne tenke stort, men kom i gang med et eller annet. Det er det vi prøver å forklare gjennom kurset, at Big Data er ikke så vanskelig og farlig. Det skal ikke så mye til for å begynne med noe, så kan man heller bygge det ut etter hvert som man skaffer seg erfaring.

Hva er Big Data?

  • Siden begynnelsen av informasjonsalderen, har business intelligence og deskriptiv statistikk blitt brukt som standard verktøy for å trekke ut informasjon og for å ta viktige avgjørelser fra alle typer innsamlede data.
  • Etter hvert som kostnadene ved innsamling, lagring og behandling av data har blitt eksepsjonelt synkende, har mengden og mangfoldet av data nådd det punktet hvor tradisjonelle tilnærminger ikke lenger er mulig.
  • Begrepet Big Data er derfor ofte brukt for å referere til data som krever nye teknikker og verktøy for å bli behandlet og analysert.
  • Big Data kan karakteriseres ut fra settet med teknologier som bidrar til å løse utfordringene i innsamling, håndtering, og analysering av store datamengder.
  • Disse teknologiene inkluderer «cloud computing» og «cluster computing» for datalagring og manipulasjon, og maskinlære for dataanalyse.

Les mer om Big Data

Klar tale til kursdeltakerne: