En samfunnsbygger har gått bort

Lørdag kom den triste beskjeden vi har fryktet, Einar Eriksen, vår kollega og venn døde 26. august, bare 68 år gammel. I 9 begivenhetsrike år hadde Einar en sentral rolle i utviklingen av Smart Innovation Østfold og den tilhørende næringsklyngen i vår region. I løpet av fjoråret måtte Einar trekke seg tilbake fra denne posisjonen av helsemessige grunner.

Einar var en av de viktigste drivkreftene for å samle bedrifter, offentlige institusjoner, forskning og utdanning til et målrettet klyngesamarbeid i regionen. Norske myndigheter satser sterkt på å utvikle norske bedrifters konkurransekraft gjennom næringsklynger. Et slikt samarbeid gir gevinster for bedrifter, regioner, utdanningsmiljøer, stedsutvikling og enkeltmennesker. Denne satsingen blir gjennomført gjennom det offentlige klyngeprogrammet Norwegian Center of Expertise (NCE).

I 2009, etter flere års målrettet innsats, ble ovennevnte klyngesamarbeid tilkjent offentlig status som NCE – Einar var helt sentral og uvurderlig i dette arbeidet.

Gjennom flere tiår bygget Einar opp en solid erfaring fra sine posisjoner som embetsmann i ulike departementer, som plan- og økonomisjef i Tønsberg kommune, som assisterende fylkesmann i Østfold under Erling Norvik og som administrerende direktør på det som i dag er universitetet på Ås. Under tiden på Ås var Einar en av de største drivkreftene bak endringen fra høyskole til universitet og en av de viktigste bidragsyterne til at skolen fikk status som universitet da han jobbet der. Gjennom dette tilegnet Einar seg en dyp innsikt i hvordan disse institusjonene utfører sine samfunnsoppdrag. Samtidig hadde Einar en klar forståelse for at bærekraftig vekst i privat næringsliv er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle vår velferd og velstand i Norge.

Det var som brobygger mellom offentlige aktører, utdannings- og forskningsinstitusjoner og det private næringsliv Einars personlighet og erfaring kom til sin rett. I dette krevende landskapet evnet Einar å gjøre en usedvanlig solid innsats og har bidratt sterkt til den suksessen Smart Innovation Østfold og NCE Smart Energy Markets nå opplever.

I kraft av sin personlighet og erfaring hadde Einar en unik evne til å skape tillit på tvers av yrkesgrupper, fagområder og institusjoner og gjennom dette etablere solide nettverk som har ført til fruktbart samarbeid hvor næringsvekst har vært et av de viktigste fokusområdene.

Det er dette viktige samfunnsoppdraget Einar valgte å prioritere og vie sin kapasitet til i sine siste yrkesaktive år. Og det er med dette utgangspunktet Einar har vært en samlende kraft for hele miljøet.

Ved siden av sin sentrale rolle i Smart Innovation Østfold var han også entusiastisk vokalist og gitarist i bandet «Not Dark Yet» som han etablerte sammen med gode musikervenner og med blant andre Neil Young og Bob Dylan på repertoaret. Einar var også en familiemann og det var aldri noen tvil om hvor viktig familien var for ham. Einar var en lagspiller og lett å jobbe sammen med og han var kjennetegnet av integritet og empati – han var en kollega og venn å stole på.

Einar vil etterlate seg et stort savn i hele miljøet og vi føler en dyp takknemlighet for alt han har bidratt med. Våre tanker går først og fremst til hans kone Elinor og barna Hanne og Henrik.

Knut H. H. Johansen

Styreleder i NCE Smart Energy Markets