Energi- og miljøkomitéen vil lære av Smart Innovation Norway:

– Vi tar med oss alt det vi har hørt her i dag

Da Stortingets Energi- og miljøkomité dedikerte en hel dag til Haldens nøkkelbedrifter, avsluttet de besøksrunden i Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark – hvor de fikk innblikk i Smart Innovation Norways forskningsekspertise.

Av Mari Kristine Buckholm, 2. april 2019

– Digitaliseringen er en del av årsaken til at vi ønsket å komme hit på besøk. Her utvikles et miljø som er i stand til å modellere i stor skala, men også i småskala. Til og med dagliglivet i Halden, sier leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Kjetil Kjenseth (V).

Sammen med resten av komiteen, tok han mandag turen til Halden, hvor de fikk et innblikk i sentrale bedrifter som Norske Skog Saugbrugs, IFE, Halden kommune og til slutt Smart Innovation Norway. Her ønsket de særlig å få informasjon om EU-prosjektene som innovasjonsselskapet koordinerer, og INVADE-prosjektet spesielt.

.

Kommersialiserer forskningsresultater

– INVADE er det største norskledede energiforskningsprosjektet i EUs Horisont 2020-program og det har en spesiell oppmerksomhet. Det er et prosjekt hvor halvparten av midlene går til de norske partnerne, og er et eksempel på hvordan man kan hente EU-midler tilbake til Norge, forteller Dieter Hirdes, leder for Forskning & Innovasjon i Smart Innovation Norway.

I løpet av de to timene representantene i Energi- og miljøkomiteen gjestet Simulatorsenteret på Remmen, ga Dieter Hirdes en introduksjon av Smart Innovation Norways energiforskning og EU-prosjektet INVADE. I dette prosjektet legges det stor vekt på kommersialisering av forskningsresultatene og to eksempler for dette ble presentert.

INSPIRIA Charge Court er en INVADE-kommersialiseringspilot som ble presentert ved prosjektleder Martin Vatne fra Østfold Energi. Den andre INVADE-kommersialiseringspiloten er Halden kommunes klimavennlige mobilitetsprosjekt, som ble presentert av Halden kommunes Smart City-koordinator, Martin Vik.

Vil ta lærdom av INVADE-eksempelet

Avslutningsvis delte Smart Innovation Norways nye administrerende direktør, Thor Mosaker, sine tanker om behov for samordning og større næringsretting av det norske virkemiddelapparatet, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA og ENOVA, med sine over 200 virkemidler.

Som et tiltak foreslo han å opprette et nytt program, «Senter for forskningsbasert samfunns- og næringsutvikling», som skal ha som hovedoppgave å generere nye, bærekraftige arbeidsplasser basert på resultatene fra anvendte forskningsprosjekter.

– Vi tar med oss alt vi har hørt her, alt fra Halden kommunes elbilprosjekt og det å bidra til fornybardugnaden, til hvordan man tenker rundt ladeparken ved INSPIRIA, med solceller og hvordan en kan ta i bruk batterier i bilene til å frigjøre energi til andre formål. Det er nytt i Norge i dag, påpeker Kjenseth. Han legger til:

– Vi møter mange mennesker i hverdagen, og de er opptatte av strømpris og nettleie. Derfor er alt som kan redusere investeringene, men opprettholde et godt tilbud til folk, viktig. Det vi har fått fortalt i dag, om at en kan være med på å modellere og gjøre forsøk som kommer både folk og politikere – felleskapet – til gode, tar vi med oss.

.

Betydningsfullt besøk

Hirdes er fornøyd med besøket og setter pris på at Stortingets Energi- og miljøkomité valgte å legge turen innom Smart Innovation Norway.

– Det er selvfølgelig viktig at komiteen vil komme hit på besøk, fordi Energi- og miljøkomiteen legger opp til Stortingets politikk innenfor energi- og miljøsektoren. Dette legger rammene for vårt arbeid når det gjelder forskning; lover og reguleringer avgjør hvordan fremtiden vil utvikle seg på energi- og miljøsiden, kommenterer han.

– Energi- og miljøkomiteen er det viktigste organet på Stortinget som jobber med de spørsmålene vi forsker på. Denne komiteen bør også kunne spille en sentral rolle i utvikling av nye bærekraftige arbeidsplasser, med et forventet norsk energioverskudd som viktig virkemiddel, understreker Hirdes.