NY PROFIL: Leder for Kommunikasjon & Visualisering hos Smart Innovation Norway, Mette Magnussen, presenterer litt historikk før hun viser fram selskapets splitter nye logo til de ansatte. (Foto: Mari Kristine Buckholm)

Selskapet har på kort tid gått fra å være en lokal gründerbedrift til å etablere seg som en nasjonal og internasjonal innovasjonsaktør innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi.

Av Mari Kristine Buckholm, 23. august 2017

– Vi er ekstremt dyktige på det vi gjør

Smart Innovation Norway har vokst enormt på to år:

Navneendringen skyldes at selskapet har gått fra å være en regional aktør til å bli en nasjonal og internasjonal aktør innenfor forskningsbasert næringsutvikling.

– Det er forskning innen smart energi som virkelig har satt sving på ting. Klyngenettverket vårt er ledende innen ny teknologi, og denne kompetansen kan overføres til andre sektorer og bransjer for å skape nye løsninger, poengterer Magnussen.

.

Fremtidsrettet forskning

Utviklingen har skjedd på kort tid, og selskapet har i dag flere store internasjonale prosjekter gående.

– Vi har opparbeidet oss ekstremt god kompetanse på å søke midler og vinne nye EU-prosjekter. I tillegg utfordrer klyngen markedet ved å være tidlig ute med ny teknologi. Flere av partnerne våre sprenger grenser; de tør å gjøre ting ingen andre har gjort før, påpeker kommunikasjonssjefen.

Det gjøres blant annet gjennom de mange prosjektene som Smart Innovation Norway koordinerer.

Gjennom prosjektløpet drar partnerne nytte av hverandres kompetanse når de tester nye teknologier og produkter i markedet. Resultatet er rask næringsutvikling, samt produkter og tjenester som har stor nytteverdi for sluttbrukeren.

– Det er derfor vi, som selskap og klynge, omtales som innovative og framtidsrettede. Våre partnere våger å teste ut sine løsninger i et samfunn i stadig endring, forklarer Magnussen.

.

Nøkkelen til suksess

I dag består Smart Innovation Norway av fem forretningsområder: NCE Smart Energi Markets, Forskning & Innovasjon, Design & Visualisering, Smart Inkubator og Smarte byer og samfunn.

– Vi har en klynge som utgjør store deler av kompetansen vår. Vi har en forsknings- og innovasjonsavdeling som finner riktige aktører med rett kompetanse til å jobbe sammen i prosjektene våre. Videre har vi en inkubatordel av virksomheten, som fanger opp nye ideer og tiltrekker seg gründere for å skape ny næringsvekst.

– Vår smarte byer og samfunn-del fungerer som testarena for prosjektene våre, hvor innbyggerne blir involvert fra start til slutt. Og sist, men ikke minst, bruker vi designtenking og visualisering for å utvikle prototyper, og vårt spektakulære simulatorsenter fungerer som lab for dette, beskriver Magnussen.

Hun påpeker at hvert område har hver sin rolle – som sammen skaper vekst og utvikling. Samspillet mellom disse omtales som innovasjonsplattformen.

– Denne er vårt desiderte fortrinn og danner grunnlaget for suksessen vi har hatt de siste årene. Plattformen sørger for tverrfaglig og samtidig samhandling, noe som skaper effektivitet, nye verdier, næringsvekst og samfunnseffekt.

Smart Innovation Norway har hatt litt av en reise så langt – og den ser ikke ut til å ta slutt med det første. I løpet av to år har tallet på ansatte gått fra ni til 33.

– Det skyldes blant annet at vi har vunnet flere store EU-prosjekter de siste årene. Først og fremst er det fordi vi er dyktige på det vi gjør; vi jobber tett sammen med svært kompetente samarbeidspartnere og får resultater som skaper verdi i samfunnet, sier Mette Magnussen, leder for Kommunikasjon & Visualisering hos Smart Innovation Norway.

Som følge av den raske utviklingen og den sterke posisjonen selskapet er i ferd med å etablere internasjonalt, er Smart Innovation Norway nå godt i gang med å «rebrande» seg selv.

.

Lanserer ny profil

Prosessen innebærer blant annet lansering av ny logo og profil.

– Vi så et behov for å tydeliggjøre hvem vi er som selskap, samt løfte frem vår rolle i næringsklyngen og prosjektene vi er en del av, forklarer Magnussen.

Smart Innovation Norway leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som i 2009 fikk status som et Norwegian Centre of Expertise (NCE).

I løpet av årene har skillet mellom Smart Innovation Norway som selskap og klyngen blitt noe visket bort. Det er denne forskjellen selskapet ønsker å synliggjøre gjennom sin flunkende, nye «makeover».

– Vi går fra å være et såkalt «House of Brands», med veldig mange forskjellige merkevarer, til å bli et «Branded House», hvor vi rendyrker Smart Innovation Norway som hovedmerkevare. Statusen vår som et NCE er viktig. Vi vil gå over til å bruke NCE Smart Energy Markets som et støtteelement, et kvalitetsmerke, ved siden av hovedmerkevaren, forteller kommunikasjonssjefen.

.

Fra Østfold til Europa

Smart Innovation Norway er et non-profit-selskap og ble etablert som en liten gründerbedrift i 2003, under navnet Inkubator Halden. Målet var å fremme næringsvekst og gründervirksomhet.

– Det gjør vi enda, og på veien har vi fått NCE-status og utvidet satsningsområdene våre, påpeker Magnussen. De tre fokusområdene er i dag definert som smarte energiløsninger, smarte byer og samfunn, samt digital innovasjon og bærekraft.

I 2013 byttet selskapet navn til Smart Innovation Østfold, og i 2016 ble dette endret til dagens navn – Smart Innovation Norway.

Om Smart Innovation Norway

  • Etablert i 2003
  • Over 30 ansatte
  • Driver med forskning, innovasjon og næringsutvikling
  • Satsnings- og kompetanseområdene er smart energi, smarte byer og samfunn og digitalisering
  • Leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets

Om NCE Smart Energy Markets

  • Et 10-årig utviklingsprosjekt med formål å fremme næringsutvikling og internasjonal vekst basert på forskningsbasert innovasjon
  • Programmet eies av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge
  • Klyngen har over 70 medlemmer (bedrifter, akademia og offentlige aktører)
  • Målet er å være verdensledende på smarte energimarkeder og digitale teknologier
  • Én av 14 næringsklynger med NCE-status i Norge