Tilbyr gratis og skreddersydd rådgivning:

– Er din bedrift rammet av koronapandemien? Ta kontakt!

Gjennom prosjektet STYRK skal Smart Innovation Norway hjelpe bedrifter som er påvirket av koronapandemien og ønsker å komme styrket ut av krisen.

Av Mari Kristine Buckholm, 26. juni 2020

– Vi har fått prosjektet fra Viken fylkeskommune for å støtte bedrifter som er rammet av koronapandemien på en eller annen måte. Det kan være kursing, workshops, samtaler eller generell rådgivning. Det er ikke definert helt konkret hvordan det skal gjennomføres, men det er rådgivning det handler om, forteller Inge Michael Bilet, forretningsutvikler hos Smart Innovation Norway og prosjektansvarlig for STYRK.

Tilbud til alle

Prosjektet gjennomføres med finansiering fra Viken fylkeskommune og i samarbeid med Næringshagen Østfold. Tilbudet skiller seg fra andre aktiviteter hos Smart Innovation Norway fordi det ikke er begrenset til partnere eller medlemmer i noen av klyngene eller inkubatoren – men gjelder alle små og mellomstore bedrifter i regionen.

– STYRK er et tilbud til alle bedrifter som opplever at de på en eller annen måte er rammet av koronapandemien. Det trenger ikke være en typisk innovasjonsbedrift med stor innovasjonshøyde. Tilbudet kan være svært aktuelt for bedrifter innen tjenesteytende næring, som for eksempel restaurant- og reiselivsbransjen, sier Bilet

Skreddersydd hjelp

Rådgivningen er skreddersydd og skal bidra til at den enkelte virksomhet øker sin mulighet til å lykkes i markedet. Blant annet kan Smart Innovation Norways rådgivere og eksterne bidragsytere hjelpe til med:

 • Hvordan møte endret etterspørsel
 • HR-utfordringer
 • Hjelp til omstilling og nye forretningsmodeller
 • Optimalisering og effektivisering av drift
 • Strategisk markedsføring
 • Kommunikasjon
 • Juridiske problemstillinger

Bedrifter som ser et behov for denne hjelpen i kjølvannet av Covid-19-pandemien og lurer på om rådgivningstilbudet kan være noe for dem, anbefales enten å ta direkte kontakt med Inge Michael Bilet eller å registrere seg via denne siden.

– Da vil vi kontakte dem for et møte, enten over telefon eller fysisk. Vi avdekker deres spesifikke behov, finner rett kompetanse og kobler dem med riktig rådgiver, forklarer Bilet.

Han legger til:

– Det er viktig å understreke at terskelen for å ta kontakt med oss skal være lav. Bedriftene trenger ikke ha et stort innovasjonsprosjekt, kun et behov for hjelp i koronakrisen.

Førstemann til mølla

Tilbudet er helt gratis for bedriftene som deltar og det er mulig å melde interesse allerede nå. Det gjelder imidlertid å være tidlig ute da finansieringen kun dekker et begrenset antall plasser. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder!

Om STYRK

 • Skreddersydd rådgivning for bedrifter som er rammet av koronapandemien finansiert av Viken fylkeskommune
 • Rettet mot små og mellomstore bedrifter som er påvirket av koronapandemien, er etablert i Østfoldregionen og som ikke mottar tilsvarende tilbud fra før
 • Målet med rådgivningen er å bidra til at det enkelte selskap øker sin mulighet for å lykkes i markedet
 • Deltakelse medfører ingen avgift utover tiden som brukes på gjennomføringen