I juli kom Norges forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, på besøk til Halden Innovation Park for å lære – og føyet seg inn i rekken av ministere som har latt seg inspirere av miljøets grensesprengende innovasjonsarbeid.

Av Mari Kristine Buckholm, 31. juli 2018

– Et godt eksempel på noen som får det til i praksis

IMPONERT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. (Foto: Henriette Næss Forsetlund)

Forsknings- og høyere utdanningsministeren besøkte Smart Innovation Norway:

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk invitasjon til å komme. En av utfordringene i vårt samfunn i dag, er at vi skal gjennom en omstilling. Det skal skje mye i landet framover, og forskning og innovasjon er nøkkelen for at vi skal klare den omstillingen, kommenterte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, da hun besøkte Smart Innovation Norway på Remmen Kunnskapspark i Halden 3. juli.

.

Bro mellom forskning og næringsliv

Her fikk hun høre hvordan Smart Innovation Norway jobber med internasjonal forskning og innovasjon, hvordan kunstig intelligens brukes i EU-prosjekter, samt en innføring i det digitale samfunn og Høgskolen i Østfolds nye strategi.

– I dag har vi et mål om at tre prosent av vårt bruttonasjonalprodukt (BNP) skal brukes på forskning og utvikling (FoU). I dag har det offentlige cirka én og næringslivet cirka én. Skal vi løftes til tre, må næringslivet mer på banen. Da er det koblingen mellom næringsliv og akademia som er kjempeviktig å få til. Og det er det vi har snakket om, røper hun.

– Kort oppsummert er det å bygge bro mellom forskningen og næringslivet som har vært tema.

.

Applauderer strategisk samarbeid

Ministeren la ikke skjul på at hun likte det hun hørte og så under sitt besøk i Halden.

– Her jobbes det veldig offensivt. De ser at hvis de har gode forskningsprosjekter som kan kommersialiseres, får man både arbeidsplasser og god nytte av forskningen. Jeg vil påstå at forskningsmiljøet her er et veldig godt eksempel på noen som får det til i praksis – noe flere må få til i framtida.

Nybø lot seg spesielt imponere av det strategiske arbeidet som legges ned rundt Smart Innovation Norways forsknings- og innovasjonsarbeid.

– Det er ikke bare tilfeldige prosjekter som oppstår, men det er en langsiktig plan. Det jobbes opp mot EU og ulike akademiske miljøer og næringsliv for å samle kompetanse og ta det videre. Det er det som gjør at man lykkes, påpeker hun.

– Veldig interessant

Norges forsknings- og høyere utdanningsminister ble i tillegg utfordret på hvordan Regjerningen kan bidra.

– Det handler om virkemiddelapparatet og hvordan dette er rigget for å få best mulig effekt, forteller Nybø, og ramser opp noen av eksemplene hun fikk innblikk i og lot seg inspirere av under besøket:

– Vi har sett alt fra hvordan droner brukes for å undersøke kraftledninger, til hvordan teknologi kan brukes for å gjøre prosesser enklere og mer kostnadseffektive. Det jobbes med er bredt spekter her, og jeg syns det er veldig interessant med tanke på den jobben som skal gjøres framover.

Etter omvisningen på Remmen, gikk turen videre til Fredriksten festning, før dagen ble avsluttet hos Institutt for energiteknikk (IFE).

Disse var til stede under ministerbesøket:

  • Thor Edquist (H), Ordfører i Halden
  • Per Egil Evensen (Frp), gruppeleder Halden Frp
  • Joakim Karlsen (V), Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur
  • Tor Ø. Frydenberg, adm. dir. Smart Innovation Norway
  • Dieter Hirdes, Leder for Forskning & Innovasjon, Smart Innovation Norway
  • Knut H. Johansen, adm. dir. eSmart Systems
  • Hans Blom, Rektor Høgskolen i Østfold
  • Trine Eker Christoffersen, Forskningsdirektør Høgskolen i Østfold
  • Harald Holone, Dekan, Avdeling for informasjonsteknologi
  • Tomas Nordlander, Forskningsdirektør Institutt for energiteknikk