Den ferske kunnskapsbedriften MHTech er ny klyngepartner i NCE Smart Energy Markets. Først og fremst ønsker selskapet å utveksle erfaringer med de andre partnerne.

Av Mari Kristine Buckholm, 12. februar 2018

– Et svært relevant selskap å få med i klyngen

– MHTech ble stiftet i 2016 for å hjelpe selskaper og det offentlige med å kutte utslipp fra transport ved å ta i bruk ny teknologi, forteller daglig leder i Moss-baserte MHTech, Ole Harald Moe (bildet).

Han beskriver det unge selskapets kjernekompetanse som simulering av transportsystemer, utslippsberegninger og økonomiske beregninger knyttet til dette.

.

Vil se helheten

I starten av februar skrev Moe under partneravtalen som innlemmer MHTech i fellesskapet NCE Smart Energy Markets.

– Klyngen har mange prosjekter som går veldig tett på vår kjernevirksomhet. Vi ønsker å bli med i klyngen for å bli bedre kjent med andre bedrifter som jobber i markedet med tilsvarende problemstillinger, forklarer Moe. Han legger til:

– Ved et medlemskap ønsker vi i tillegg til å lære mer om tilstøtende problemer, og bli enda flinkere til å klare å se problemstillingene som en del av en større helhet.

Skaper morgendagens løsninger

MHTechs visjon går ut på å være ledende på kunnskaper om elektrifisering, fremdriftsteknologi og autonome løsninger.

Kunnskapsbedriften ønsker å skape morgendagens løsninger med vekt på energieffektivitet og miljøvennlighet, noe de andre klyngemedlemmene kommer til å nyte godt av.

– I partnerskapet vil vi bidra med egeninnsats innenfor spørsmål tilstøtende vår kjernekompetanse. Vi ønsker også å bidra med kunnskapsutveksling og erfaringsutveksling med andre bedrifter, sier Moe.

.

– Svært relevant selskap

Leder for NCE Smart Energy Markets, Jon-Vidar Knold (bildet), er godt fornøyd med å få inn MHTech på laget.

– De er et svært relevant selskap å få med i klyngen vår. MHTech vil være en viktig bidragsyter med sin kompetanse og erfaring, og vil dele kunnskap om bærekraftige løsninger for kraftgenerasjon og mobilitet, påpeker han.

Om MHTech

  • Selskapet ble stiftet i 2016 og holder til i Moss, hvor de har levert mulighetsstudier innenfor elektrifisering av den maritime sektoren.
  • MHTech ser på muligheter for å ta i bruk forskjellige fremdriftsteknologier, og kan evaluere effekten av teknologien både økonomisk og miljømessig.
  • Analyse av operasjonelle forhold kombineres med kunnskap rundt teknologivalg, kostnader og utslippsberegninger i et livsløpsperspektiv.
  • Bakgrunnen til MHTech gjør det mulig å se på potensielle synergieffekter ved elektrifisering, som batteribanker til flere formål ved kai.

Kilde: http://www.mhtech.no/index.html

.

.

.