I dag ble det kjent at Smartville Incubator får én million kr. i støtte fra Østfold Fylkeskommune. Dette er det dobbelte av hva støtten har vært tidligere, og viser at fylkeskommunen har sterk tillit til inkubatoren og det arbeidet som gjøres med oppstarter og knoppskyting.

Næringskomiteen i Østfold fylkeskommune gjorde godt opp for seg da de la det siste møtet før sommeren til Remmen kunnskapspark. I møtet bevilget de én million kroner i støtte til Smartville-inkubatoren. Det er dobbelt så mye som tidligere, og gjør inkubatoren i stand til å utvikle tjenestene og inkubatorkonseptet videre. Fra før er SIVA fortsatt viktigste bidragsyter, men hovedvekten av midlene derfra skal gå rett til inkubatorbedriftene.

– Nå gjøres vi i stand til å utvikle en god og hensiktsmessig innretning av inkubatorvirksomheten. Det er en solid tillitserklæring til Smart Innovation at fylkeskommunen nå legger så mye ressurser inn i støtte til oppstart og knoppskyting, sier Smartville inkubatorleder Espen N. Evensen.

Fra venstre: Næringskomiteens leder Andreas Lervik og inkubatorleder Espen N. Evensen

Får 1 million kr. i støtte fra Østfold fylkeskommune!