KICKOFF: Øyvind Grandahl (fra venstre), Øyvind Stokseth og Jens-Petter Berget fra Halden kommune sparket i gang det nye samarbeidet sammen med Anja Wingstedt, Hilde Marie Wold og Thor Moen fra Smart Innovation Norway. (Foto: Kjetil Svendsen)

Smart Innovation Norway forlenger Smart City-samarbeidet med fremoverlente og prisbelønte Halden kommune

I løpet av de tre siste årene har Halden kommune og Smart Innovation Norway brutt barrierer sammen. Nå har partene signert en ny treårig samarbeidsavtale.

Av Mari Kristine Buckholm, 4. november 2020

– Det har vært en suksess! Vi har fått mye ut av samarbeidet og det ønsker vi å fortsette med. Vi har fått en del utmerkelser, og det som er helt sikkert, er at hadde vi ikke hatt samarbeidspartnere som hjelper oss fremover med ulike prosjekter, hvor Smart Innovation Norway er en svært stor bidragsyter, hadde vi ikke utmerket oss i den grad når det gjelder smartby-satsing, sier Øyvind Stokseth, leder for Innovasjon og Smart City i Halden kommune.

– Vi har behov for Smart Innovation Norway i det arbeidet vi gjør, og uten samarbeidet og tilgangen på det nettverket hadde vi hadde mest sannsynlig aldri vært i nærheten av der vi er i dag, supplerer leder for avdeling for samfunnsutvikling i kommunen, Jens-Petter Berget.

Spiller hverandre gode

Halden kommune og Smart Innovation Norway har nå vært samarbeidspartnere i over tre år, og rett etter sommeren ble aktørene enige om å videreføre det vellykkede partnerskapet.

– Det er morsomt å jobbe med fremoverlente kommuner som har lyst til å jobbe med endring og finne gode prosjekter. Vi opplever at vi spiller på lag og gjør hverandre gode, kommenterer seniorrådgiverne for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway, Hilde Marie Wold og Anja Wingstedt (bildet).

– Jeg tror også vi har behov for at noen utfordrer oss litt. Vi er en kommune, og da er det veldig greit at noen kan se oss utenfra og inn og peke på hvordan vi kan bli bedre. Spesielt når det gjelder innbyggerinvolvering, som vi har jobbet mye med, men hvor vi fortsatt har en lang vei å gå, påpeker Berget.

Kvartetten trekker særlig frem tre prosjekter som eksempler på det vellykkede Smart City-samarbeidet mellom Smart Innovation Norway og Halden kommune: Fritidskortet, matsvinnprosjektet og mobilitetsprosjektet.

Andre kommuner ser til Halden

Sistnevnte går kort fortalt ut på at byens innbyggere kan låne kommunale elbiler og elsykler etter arbeidstid, og er også prosjektet som har fått mest oppmerksomhet og blest – også utenfor landets grenser.

Tidligere i høst ble Halden rangert som den beste mellomstore kommunen i hele Norden på digitalisering i en undersøkelse utført av det internasjonale analysebyrået Analysis Mason (på oppdrag fra Telenor), og forrige uke ble det kjent at kommunens mobilitetsprosjekt er nominert til prisen «Årets lokale klimtatiltak» i regi av Miljøstiftelsen ZERO. Vinneren blir annonsert under Zerokonferansen 10.-12. november.

– Over 40 kommuner har vært i kontakt med oss for å høre om våre erfaringer med mobilitetsprosjektet, forteller Berget.

Velfungerende økosystem

Alle de tre nevnte samarbeidsprosjektene er eksempler på at Smart Innovation Norways innovasjonsplattform og samspill mellom de fem forretningsområdene (Forskning & Innovasjon, Inkubator & Akselerator, Kommunikasjon og Visualisering, Klynger og Smarte Byer & samfunn) fungerer.

– Jeg syns det er viktig at vi får frem at vi i matsvinnprosjektet samarbeider med en oppstartsbedrift som vi aldri hadde truffet uten nettverket og arenaene som Smart Innovation Norway tilbyr, sier Berget.

Representanter fra Halden kommune møtte nemlig TotalCtrl-gründer Charlotte Aschim under Partnerkonferansen 2018 og etter det begynte ballen å rulle. TotalCtrl leverer en digital løsning som gir oversikt over all maten som finnes på lager, inkludert holdbarhetsdato, med mål om å redusere kommunens matsvinn med over 50 prosent. I fjor sommer fikk prosjektet én million kroner i støtte fra Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats».

– Vi ønsker å fortsette med dette, treffe andre bedrifter i inkubatoren og klyngene og se om vi plutselig får noen nye ideer, legger Berget til.

I det nyeste samarbeidsprosjektet, Fritidskortet, spiller også en av Smart Innovation Norways klyngepartnere en sentral rolle. Smart Cognition utvikler den digitale plattformen som gjør tjenesten mulig å realisere.

– Fritidskortet er en ordning som medfører at samtlige barn og unge i Halden kommune har mulighet til å få 1000 kroner i halvåret til en fritidsaktivitet. Prosjektet har gått på å få på plass en digital løsning som sikrer at dette lar seg realisere enkelt for enhver innbygger som har rett på tjenesten og at det flyter greit med rutiner i kommunens økonomisystem, forteller Stokseth.

Også her ligger godt samarbeid til grunn for tildeling av midler til prosjektet, nærmere bestemt over 10 millioner kroner fra Bufdir øremerket alle barn og unge i kommunen.

Samarbeid i fremtiden

Nå er Smart Innovation Norway og Halden kommune i gang med å planlegge de neste tre årene med nyskapende samarbeid. Så langt er målene som følger:

  • Videreføre og løfte frem mindre prosjekter
  • Finne og iverksette nye prosjekter som engasjerer
  • Øke fokus på innbyggerinvolvering via en digital plattform
  • Se nærmere på hvordan Halden kan være en testkommune for Smart Innovation Norways inkubatorbedrifter og klyngepartnere
  • Få på plass en modell rundt bærekraftsindikatorer i prosjekter

Kommunedirektør i Halden, Roar Vevelstad, og leder for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway, Thor Moen, som signerte videreføringen av avtalen, fremhever den strategiske betydningen av samarbeidet for begge parter.

– Dette bidrar til å forsterke den bærekraftige samfunnsutviklingen og vi gleder oss over videreføringen, sier Vevelstad og Moen.

Oppdateringer